# 14

Alla tycker om tunnelbanan

I planeringsarbetet för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana på 30 år, utvecklade WSP metoden för att samla in åsikter och synpunkter från medborgarna.

# 22

Klimatlättnad för infrastrukturen

Att bygga klimatsmarta hus och minimera energianvändningen är numera en självklarhet på fastighetssidan. Men när det gäller infrastrukturen har klimatfrågan hittills mest handlat om trafiken, om bränsle och sättet att köra. Stefan Uppenberg och Andreas Asker kände att det var hög tid att titta på material och produktionssätt i anläggningsbranschen. Idag finns verktyg för att hålla koll på miljöbelastningen.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 8

Bollhav förklarar modern produktion

När Innovatum Teknikpark i Trollhättan skulle bygga en jättemaskin som med hjälp av dryga 5 000 bollhavsbollar syftade till att visa möjligheterna med modern produktionsteknik anlitades WSP för projektering, konstruktion och programmering.

M