Fantastiska idéer #4 ×

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

– Runt jorden cirkulerar satelliter som löpande skickar ut radiovågor i pulser mot jorden. Radiovågorna studsar på markobjekt tillbaka mot satelliterna i vilka returnerad signalstyrka och fasvinkel mäts. Gör man detta vid upprepade tillfällen kan man studera förändringarna i uppmätta värden.  Så börjar Johan Vium Andersson, som också är teknologie doktor i geodesi, när han förklarar hur modern teknik kan hjälpa oss att se markförändringar över tid.

Tidigare har man gjort traditionella fältmätningar där man skickar ut folk på plats för att mäta upp en punkt.  Det är både kostsamt och ger endast förändringen i en given punkt. Med den nya dlnsar-tekniken kan vi se förändringar över större markområden på ett sätt som tidigare varit praktiskt omöjligt att klara av. Tekniken är extremt noggrann och kan visa förändringstrender med en hastighet på 1 mm/år.

– Nu har vi tagit bilder som täcker hela Göteborg med förorter i en bild, överblicken ger oss en helt ny detaljkunskap om var markrörelser förekommer och vilken påverkan det vi gör egentligen har och en möjlighet att förändra det projekterar i framtiden, säger Johan. Genom att se historiska förändringar kan vi prognostisera med större noggrannhet hur det kommer att se ut i framtiden vilket ger stora fördelar.

– I Holland, där man varit tidig med denna tekniken för att ha kontroll på sina dammar, har man också använt tekniken för att studera sättningar i järnvägsspår. Detta har gjort att man kunnat förutse underhållsbehov i ett tidigare skede, och på så sätt bättre kunnat planlägga arbetet, säger Johan slutligen.

I Holland, där man varit tidig med denna tekniken för att ha kontroll på sina dammar, har man också sett sättningar i järnvägsspår.

Läs mer om Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

Visa alla idéer