Fantastiska idéer #6 ×

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

Händelöbron är en viktig länk i centrala Norrköping, med Norrköpings city på den ena sidan och företag och industrier på ön Händelö på den andra. Bron är en av endast två förbindelser till ön från fastlandet och består av en öppningsbar klaffbro med kapacitet för både bil-, tåg-, båt, gång- och cykeltrafik. Totalt sett under ett normalt dygn passerar omkring 10 000 människor bron, till fots eller i olika fordon.​

2013 bestämdes att ett omfattande underhållsarbete på Händelöbron, samt tillbyggnad av en ny väg och järnväg söder om brofästet, skulle inledas. Entreprenaden beräknades pågå från midsommar fram till december, med flertalet olika avstängningar i olika etapper. Tidigt i projektet identifieras därför behovet av en tydlig och lättöversiktlig tidplan, som skulle kunna kommuniceras till alla berörda och som skulle vara enkel att förstå för vem som helst som skulle kunna tänkas ha behov eller intresse av att känna till de olika tiderna för diverse avstängningar. Uppdraget hamnade hos Erika Johansson, projekt- och byggledare på WSP Norrköping.

 

En inte helt självklar lösning

– Tidplanen som hade lagts var tämligen invecklad, med avstängningar och begränsningar i flera olika etapper, med olika omfattning vid olika tider och för olika färdmedel. Så det var inte helt självklart hur vi skulle kunna göra det lättbegripligt för en oinitierad allmänhet, förklarar Erika. Målet blev att vi skulle skapa en Alfonstidplan, där mottot var att alla skulle kunna förstå den – till och med ”Alfons, 4 år”.

GANTT-schemat och Excel-bladen skrotades snabbt till fördel för ett pedagogiskt och lekfullt flödesschema, där lättförståeliga illustrationer och symboler fick representera de olika färdmedlen, öppettiderna respektive avstängningarna. I det formatet publicerades tidplanen sedan på Norrköpings kommuns webbsida, samt i digitalt och postalt nyhetsbrev. Responsen blev mycket positiv, från samtliga berörda parter

 Vi fick överväldigande positiv feedback. Både från kommunen och från berörda trafikanter. Det var fantastiskt kul att se hur vi tack vare en ny och kreativ idé verkligen kunde hjälpa till att lösa ett tydligt problem, och som det ser ut nu så kommer vi få tillfälle att använda den här modellen för fler liknande projekt framöver, berättar Erika Johansson.

​​Vi fick överväldigande positiv feedback. Både från kommunen och från berörda trafikanter.

Läs mer om Kommuner, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer