Fantastiska idéer #14 ×

Alla tycker om tunnelbanan

I planeringsarbetet för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana på 30 år, utvecklade WSP metoden för att samla in åsikter och synpunkter från medborgarna.

Storstockholm räknas idag till en av de fem snabbast växande stadsregionerna i Europa. I årsskiftet 2014/2015 ökade stadens befolkning med i genomsnitt 46 personer per dag, och år 2020 beräknas Stockholms kommun ha en miljon invånare. Den växande staden kräver en utbyggd kollektivtrafik, och för första gången sedan mitten av 80-talet planeras nu en omfattande utbyggnad av tunnelbanenätet.

Ett nytt sätt att nå medborgarna

I planeringsarbetet inför byggstart har Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) utfört ett omfattande samråd med invånare i berörda kommuner, för att bland annat samla in synpunkter på projektet, inventera attityder samt utreda inställningen till olika linjesträckningar. I genomförandet av samrådet vände man sig till WSP.

– Vi har utvecklat en praktisk och lättanvänd metod för att på ett smidigt och brett sätt nå ut med webbaserade enkäter, berättar Kia Hultin, konsult på WSP Analys och Strategi i Stockholm. Tidigare har man ofta förlitat sig på att anordna ett ’Öppet hus’ för att ge alla medborgare en chans att komma och tycka till, men med den här metoden har vi kunnat nå många fler via olika kanaler, som till exempel annonser i lokaltidningar, surfplattor på ’Öppet hus’ och informationsbroschyrer med mera. Genom att scanna en QR-kod har man öppnat samrådsenkäten, som sedan gått att besvara direkt i mobilen.

Konkreta frågeställningar

I enkäten har de som velat vara med och påverka fått chansen att svara på olika konkreta frågeställningar som rör utbyggnaden av den nya tunnelbanan. Frågor som rört exempelvis vad man tycker om planerade nya stationer, vilken sträckning man föredrar, vilka faktorer som man generellt anser som viktigast för utbyggnaden och så vidare.

– Modellen att göra enkäten tillgänglig via flera olika kanaler har visat sig väldigt framgångsrik, och vi är glada över att ha kunnat bidra till ett mycket gott samrådsunderlag för det fortsatta arbetet med att planera utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Storstockholm räknas idag till en av de fem snabbast växande stadsregionerna i Europa. 

Läs mer om Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

Visa alla idéer