Fantastiska idéer #1 ×

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Pontus arbetar med systemintegration och BIM-strategi på WSP och det var i det sammanhanget han fick sin idé om att förbättra patientinformationen på sjukhuset.

– Idag använder 85 procent av alla barn mellan 12-15 år en smartmobil med datakoppling, och 50 procent av treåringarna använder internet, säger Pontus. Sjukhusbesök innebär att anhöriga och barnet själv får mycket information, både innan, under och efter sjukhusbesöket.

50 procent av treåringarna använder internet

Att göra all information tillgänglig genom en internetlösning innebär att varje patient kan få en egen sida där det är enkelt att klicka sig vidare via tydliga ikoner. Här kommer det att finnas information om läkare och vårdpersonal, matsedlar och dagsprogram på sjukhuset. Patienten kommer att kunna använda sin egen mobil eller dator eller låna på sjukhuset om så behövs.

Det virtuella patientrummet, VPR, kommer att underlätta både för barnen och för deras anhöriga. På den egna sidan blir all information samlad på ett överskådligt sätt som barnen känner igen från datorvärlden. Samtidigt innebär systemet att sjukhuspersonalen frigörs från en rad administrativa sysslor och kan ägna sig mer åt vårdande uppgifter 

– Det viktigaste är inte de tekniska lösningarna, säger Pontus. Det intressanta är att patienterna får bra och relevant information. Jag är säker på att modellen kan utvecklas och användas på många fler sjukhus framöver.

Läs mer om Hälso och sjukvård på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

Visa alla idéer