Fantastiska idéer #8 ×

Bollhav förklarar modern produktion

När Innovatum Teknikpark i Trollhättan skulle bygga en jättemaskin som med hjälp av dryga 5 000 bollhavsbollar syftade till att visa möjligheterna med modern produktionsteknik anlitades WSP för projektering, konstruktion och programmering.

På Innovatum Teknikpark i Trollhättan, finns en attraktion som sticker ut från mängden. En interaktiv teknikupplevelse för både vuxna och barn – som upptar i stort sett två hela våningsplan i en del av byggnaden.

Attraktionen består bland annat av en ratt, flera hundra meter plaströr, ett otal givare av olika sorter, en styrdator, en laserkanon, ett orgelklaviatur och sist men inte minst – dryga 5 000 färgglada bollhavsbollar. Allt detta bildar tillsammans en maskin där besökare med hjälp av bland annat laserkanonen och orgeln får skicka iväg olikfärgade bollar i långa rörsystem. I andra änden av systemet samlas bollarna sedan ihop och skapar en jättelik bild. Syftet med helheten är att på ett pedagogiskt och lekfullt sätt åskådliggöra hur produktionsteknik kan användas för att utifrån råmaterial skapa en färdig produkt.

När Innovatum skulle utveckla attraktionen tog man kontakt med Ernst Iversen, projektledare på WSP Trollhättan som tidigare arbetat med andra attraktioner på Innovatum, för att få hjälp med projekteringen. Detta utvecklade sig sedan till ett konstruktionsuppdrag, med konstruktion av sorteringsverk och pixelbilden.

– Att få allt att fungera smidigt var inte helt lätt, berättar Ernst Iversen. En utmaning var bland annat det faktum att plastbollar av det här slaget är relativt lätta och därför påverkas av omgivande faktorer, varför det blev svårt att få till ett bra flöde i anläggningen.

Ett växande projekt

WSPs inblandning i projektet växte alltjämt med att arbetet fortskred, och utvecklades till att även omfatta mekanisk konstruktion, funktionsbeskrivning för upphandling av styr och därefter konstruktion och programmering av styrsystemet. Stefan Fridén från WSPs automationsavdelning i Göteborg svarade för programmeringen av anläggningen som i grund och botten är en vanlig styrdator, men där programvaran anpassats för detta specifika ändamål.

Ernst Iversen sammanfattar projektet som väldigt lyckat och väldigt lärorikt:

– Vi har fått oerhört mycket positiv respons från besökarna på Innovatum. Och det känns både kul och inspirerande att få ha bidragit till att få folk att upptäcka att det kan var fantastiskt kul att hålla på med något så ”tråkigt” som mekatronik.

Läs mer om Industri på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer