Fantastiska idéer #8 ×

Bollhav förklarar modern produktion

När Innovatum Teknikpark i Trollhättan skulle bygga en jättemaskin som med hjälp av dryga 5 000 bollhavsbollar syftade till att visa möjligheterna med modern produktionsteknik anlitades WSP för projektering, konstruktion och programmering.

På Innovatum Teknikpark i Trollhättan, finns en attraktion som sticker ut från mängden. En interaktiv teknikupplevelse för både vuxna och barn – som upptar i stort sett två hela våningsplan i en del av byggnaden.

Attraktionen består bland annat av en ratt, flera hundra meter plaströr, ett otal givare av olika sorter, en styrdator, en laserkanon, ett orgelklaviatur och sist men inte minst – dryga 5 000 färgglada bollhavsbollar. Allt detta bildar tillsammans en maskin där besökare med hjälp av bland annat laserkanonen och orgeln får skicka iväg olikfärgade bollar i långa rörsystem. I andra änden av systemet samlas bollarna sedan ihop och skapar en jättelik bild. Syftet med helheten är att på ett pedagogiskt och lekfullt sätt åskådliggöra hur produktionsteknik kan användas för att utifrån råmaterial skapa en färdig produkt.

När Innovatum skulle utveckla attraktionen tog man kontakt med Ernst Iversen, projektledare på WSP Trollhättan som tidigare arbetat med andra attraktioner på Innovatum, för att få hjälp med projekteringen. Detta utvecklade sig sedan till ett konstruktionsuppdrag, med konstruktion av sorteringsverk och pixelbilden.

– Att få allt att fungera smidigt var inte helt lätt, berättar Ernst Iversen. En utmaning var bland annat det faktum att plastbollar av det här slaget är relativt lätta och därför påverkas av omgivande faktorer, varför det blev svårt att få till ett bra flöde i anläggningen.

Ett växande projekt

WSPs inblandning i projektet växte alltjämt med att arbetet fortskred, och utvecklades till att även omfatta mekanisk konstruktion, funktionsbeskrivning för upphandling av styr och därefter konstruktion och programmering av styrsystemet. Stefan Fridén från WSPs automationsavdelning i Göteborg svarade för programmeringen av anläggningen som i grund och botten är en vanlig styrdator, men där programvaran anpassats för detta specifika ändamål.

Ernst Iversen sammanfattar projektet som väldigt lyckat och väldigt lärorikt:

– Vi har fått oerhört mycket positiv respons från besökarna på Innovatum. Och det känns både kul och inspirerande att få ha bidragit till att få folk att upptäcka att det kan var fantastiskt kul att hålla på med något så ”tråkigt” som mekatronik.

Läs mer om Industri på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Visa alla idéer