Fantastiska idéer #18 ×

Buller värmer 25 villor

När Lerums kommun skulle bli först i världen med att bygga ett järnvägs­bullerskydd med solfångare fick WSP uppdraget att leverera nödvändig teknik, kompetens och erfarenhet för att göra verklighet av idén.

I slutet av juli 2012 lät Lerums kommun stolt meddela att man beslutat att satsa på en värdsunik innovation: bullerskärmar med solfångare längs med järnvägen. Projektet, som är ett globalt pilotprojekt, får namnet Noisun och blir en demonstrationsanläggning i hela EU, där det ingår som en del av EU:s miljöprogram LIFE+. Målet är att kunna lansera en innovativ lösning som kombinerar bullerskydd med tillvaratagande av solvärme.

När det kom till att göra verklighet av den på pappret tämligen enkla idén, blev komplexiteten i projektet tydlig, och man vände sig till WSP. Tomas Utterhall, VVS-projektör på WSP, berättar:

– Lerums kommun kom till oss på WSP eftersom vi har den samlade kunskapen och förmågan att kunna lösa en mängd olika uppgifter och problem som uppstår i ett sådant här projekt, avseende till exempel hållfasthet vid skiftande väderlek, markförhållanden för byggnation, jordning för att undvika bl a oönskad strömföring och akustiska aspekter.

Banbrytande teknik

Bullerskärmen blev till slut 400 meter lång och täcks av en solfångaryta om totalt 900 kvadratmeter. Energiproduktionen från anläggningen förväntas motsvara den på årsbasis ungefärliga energiåtgången för uppvärmning av 25 normalstora villor.

Under projektets gång har WSP bland annat konstruerat och implemen-terat en ny styrteknik för överföring av solenergi till fjärrvärmenätet på tilloppet, en process som hittills varit svår att hitta en effektiv lösning för. Den nya tekniken förväntas ge mycket goda resultat och förhoppningsvis kunna tillämpas i liknande framtida projekt. 

– När den här idén kom till oss på WSP var det inte mycket mer än just en idé, berättar Tomas Utterhall. Och vi är oerhört stolta att få ha varit med hela vägen från början via uppstart till konstruktion, genomförande och utvärdering.

Läs mer om Energisektorn, Järnvägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Visa alla idéer