Fantastiska idéer #18 ×

Buller värmer 25 villor

När Lerums kommun skulle bli först i världen med att bygga ett järnvägs­bullerskydd med solfångare fick WSP uppdraget att leverera nödvändig teknik, kompetens och erfarenhet för att göra verklighet av idén.

I slutet av juli 2012 lät Lerums kommun stolt meddela att man beslutat att satsa på en värdsunik innovation: bullerskärmar med solfångare längs med järnvägen. Projektet, som är ett globalt pilotprojekt, får namnet Noisun och blir en demonstrationsanläggning i hela EU, där det ingår som en del av EU:s miljöprogram LIFE+. Målet är att kunna lansera en innovativ lösning som kombinerar bullerskydd med tillvaratagande av solvärme.

När det kom till att göra verklighet av den på pappret tämligen enkla idén, blev komplexiteten i projektet tydlig, och man vände sig till WSP. Tomas Utterhall, VVS-projektör på WSP, berättar:

– Lerums kommun kom till oss på WSP eftersom vi har den samlade kunskapen och förmågan att kunna lösa en mängd olika uppgifter och problem som uppstår i ett sådant här projekt, avseende till exempel hållfasthet vid skiftande väderlek, markförhållanden för byggnation, jordning för att undvika bl a oönskad strömföring och akustiska aspekter.

Banbrytande teknik

Bullerskärmen blev till slut 400 meter lång och täcks av en solfångaryta om totalt 900 kvadratmeter. Energiproduktionen från anläggningen förväntas motsvara den på årsbasis ungefärliga energiåtgången för uppvärmning av 25 normalstora villor.

Under projektets gång har WSP bland annat konstruerat och implemen-terat en ny styrteknik för överföring av solenergi till fjärrvärmenätet på tilloppet, en process som hittills varit svår att hitta en effektiv lösning för. Den nya tekniken förväntas ge mycket goda resultat och förhoppningsvis kunna tillämpas i liknande framtida projekt. 

– När den här idén kom till oss på WSP var det inte mycket mer än just en idé, berättar Tomas Utterhall. Och vi är oerhört stolta att få ha varit med hela vägen från början via uppstart till konstruktion, genomförande och utvärdering.

Läs mer om Energisektorn, Järnvägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Visa alla idéer