Fantastiska idéer #19 ×

Bygg en tunnel och få spårvagnar på köpet

Varbergs kommun vill gärna ha en station även på södra sidan när järnvägstunneln under Varberg blir klar 2024. Trafikverket sa dock nej eftersom man anser att det blir för tätt mellan stationerna. Då fick Stefan Nordström en idé: Vi använder den gamla rälsen och bygger en spårvagnslinje istället!

Den nya järnvägstunneln under Varberg planeras stå klar 2024. Då är det tänkt att istället för att stambanan går rätt igenom staden så öppnas dubbelspår, vilket ökar kapaciteten på Västkustbanan mellan Göteborg och Lund.

Varbergs kommun såg ett behov av att även kunna ha en station på den södra sidan av Varberg, förutom stationen i centrum. Trafikverket ansåg dock att stationerna hamnade för tätt och sa nej till förfrågan. Då satt en järnvägsprojektör från WSP och lyssnade på diskussionen och fick en fantastisk idé: Tänk om vi skulle ta chansen och istället använda de möjligheter vi nu får och skapa ett nytt sätt att effektivt förflytta sig i Varberg – som samtidigt är skonsamt mot miljön. 

Stefan Nordström som fick idén gick hem och satte sig och började skissa på ett förslag. Fullt utbyggt skulle det innebära en ringled runt Varberg som knöt samman viktiga arbetsplatser, hotell, camping, skolor, badhus mm – och inte minst havet med en station vid Apelviken.

​​​​

En idé som inte kostar något extra

Stefans idé består av tre etapper och det fina är att åtminstone de två första etapperna inte skulle behöva kosta något extra. För när man planerat att bygga den nya tunneln så ingår en kostnad på många miljoner kronor för att riva upp gammal räls. Om man istället använder de pengarna för att förnya, rusta upp och bygga en spårvagnslinje kan man om man väljer smarta lösningar sannolikt klara sig utan extra kostnader.

– Och även om man skulle satsa på att bygga alla tre etapperna och få en komplett ringled tror jag att många skulle vara beredda at investera i den förbättring det skulle innebära för både näringsliv och medborgare i Varberg, säger Stefan. 

– Väldigt mycket finns redan på plats, rälsen är klar att använda. Den är rejält överdimensionerad för spårvagnstrafik, vilket innebär att den lär hålla länge. Och mycket av el och signalsystem fungerar med mindre modifieringar, fortsätter Stefan.

Spårvagn – en naturlig del av samhället

Den gamla stambanan kritiserades för att vara en ”vall” mellan staden och havet. Men en spårvagnslinje integreras på ett helt annat sätt. Det finns inga godståg som blåser igenom samhället och spårvagnarna kan bli en naturlig del av stadsbilden. 

– Se bara hur det fungerar i Göteborg. Där samsas trafiken smidigt och blir en verklig tillgång för staden! Det går inte att jämföra med att ha en stambana rätt igenom staden, avslutar Stefan.

Se bara hur det fungerar i Göteborg. Där samsas trafiken smidigt och blir en verklig tillgång för staden! 

Läs mer om Järnvägar, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
International Rail Director
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer