Fantastiska idéer #11 ×

Fångar verkligheten i 90 km/h

WSP är i dag marknadsledande inom mätteknik i vägprojekt vilket till stor del beror på Magnus Larson och hans medarbetare på Örebrokontoret. Magnus har i många år arbetat tillsammans med Swedvision för att utveckla GeoTracker, ett system som håller på att förändra all vägmätning i grunden.

I korthet handlar det om mätbilar utrustade med noggrann positionsutrustning, laserskannrar, 360° kamera och georadarutrustning. Och det går undan, vissa typer av mätningar klarar upp till 90 km/h!

Mätdata från datainsamlingen används framför allt inom väg- och gatuunderhåll, projektering, planering och visualisering, men nu även vid inventering av objekt och företeelser i spårmiljö.

Laserskannrarna har en räckvidd av ca 60 meter och skannar 360°. Det innebär att hela vägområdet finns med i det täta punktmolnet.  Kameran som tar högupplösta 360° bilder kan användas för inventering men även för mätning i tre dimensioner. Man kan också med automatik slå ihop bilder och laserdata till ett färgat punktmoln vilket är till stor nytta vid visualisering och bearbetning av laserdata. Bilarna är även utrustade med georadar som samlar in information om lagergränser i vägkonstruktionen, vägtrummor, armering och ledningar. 

Sedan hösten 2014 har WSP två mätbilar i drift. En bil är stationerad i Örebro och en i Halmstad. På detta sätt täcker vi in stora delar av Sverige även om ytterligare mätbilar säkert blir aktuellt i framtiden.

Nu står vi inför en revolution när det gäller mobil datainsamling, berättar Magnus. Trafikverket började efterfråga mobil laserskanning för många år sedan och WSP har hela tiden varit den främsta leverantören av dessa data. Vad som nu börjar hända är att allt fler kommuner efterfrågar och är intresserade av dessa tjänster. Man sparar både tid och pengar när alla typer av mätningarna kan göras samtidigt och på kort tid. Mobil datainsamling ger spårbarhet, historisk dokumentation och möjlighet att extrahera mer information vid ett senare skede. En annan viktig fördel är att man slipper utsätta mätpersonal för en farlig arbetsmiljö utmed vägar och gator.

– Det finns egentligen inga gränser för vad man kan åstadkomma med den här tekniken, säger Magnus. Genom vårt nära samarbete inom WSP med experter på GIS och VR kan vi erbjuda bearbetningar och presentationer helt efter kundens önskemål. Hittills handlar det mest om väg- och järnvägsarbeten, men möjligheterna är oändliga.

Det finns egentligen inga gränser för vad man kan åstadkomma med den här tekniken

Läs mer om Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer