Fantastiska idéer #23 ×

Fotbollar och svampar som visar vägen

Johan Röklander är ljusdesignern som tycker att ljuskonsten ska utnyttjas mer i det offentliga rummet. Man skiljer för mycket på funktion och konst idag, säger han. Nu har Johan tagit den nordiska mytologin till hjälp och skapat små lyktgubbar, irrbloss, som kan dyka upp i parker eller över vatten.

Irrblossen syns på håll, lyser och blinkar – men kommer vi för nära är de plötsligt borta. Enligt mytologin var irrbloss små snarstuckna väsen som kunde leda till fördärvet om de behandlades illa. Men var man snäll, kunde de guida genom mörka skogar och till och med leda till stora skatter.  Johan skapade sin version av irrblossen i samband med en ljusfestival för flera år sedan. Tekniken bygger på RGB lysdioder som placeras inne i en form. Programmeringen är mycket enkel och kan anpassas efter behov. 

– Det viktiga är interaktionen med besökarna. Den går att styra så att irrblossen till exempel blinkar när man närmar sig för att slockna helt om man kommer för nära. För att detta ska fungera är så kallade sonars placerade i närheten, där besökarna rör sig. Själva tekniken är mycket kompakt, säger Johan. Styrdator och annan teknik som behövs ryms i en liten låda mindre än en portfölj. 

– Konceptet finns klart och kan anpassas helt efter kundens önskemål. Vill man inte ha irrbloss kanske det passar bättre med djur, fotbollar, geometriska figurer eller svampar. Det är bara fantasin som sätter gränser säger Johan, som hoppas att ljusdesign ska användas mer kreativt och konstnärligt i mörka miljöer. Ljuset står för framtid, energi, vitalitet, liv och uppfinningsrikedom.

Läs mer om Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer