Fantastiska idéer #5 ×

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

När IKANO skulle påbörja sitt projekt i Parken i Malmö så skulle byggnaderna certifieras enligt miljöcertifieringsstandarden BREEAM. Det finns en manual på 500 sidor som man ofta slänger fram på bordet med ett ”se till att följa den!”, utan ytterligare ledning. Manualen uppfattas för den oinvigde som svårtolkad och komplex.

När Matthias Lindberg, projektledare på WSP, fick chans att utveckla sin idé tog han den. Han gjorde om hela manualen i lättförståeliga kravlistor där det tydligt angavs vad som skulle göras och vad man förväntades ta ansvar för.

– Till exempel, om man ser allt som gäller VVS, så samlade jag det på ett ställe. Projektören kunde då tydligt se vilka krav som ställdes på dem för att nå det slutgiltiga betyget i certifieringen, säger Matthias. De såg vad de skulle göra och vad de förväntades ta ansvar för.

– Vi gjorde om det till ren klartext där det står detta SKA ni göra och inte bara bör. Lite rakare direktiv helt enkelt, fortsätter Matthias. Och även entreprenören fick sina listor om hur de ska uppföra byggnaden, och det blev naturligt att visa att de har rätt sorts certifieringar och intyg för att kunna delta i projektet.

Idag används det i de flesta projekten Matthias är inblandad. Det har blivit enkelt för alla inblandade och man kan koncentrera sig på sin del i projektet. 

Läs mer om Bostäder, Fastigheter, Kontor och hotell på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Visa alla idéer