Fantastiska idéer #25 ×

Gömda värden i höga hastigheter

Just nu pågår Sverigeförhandlingen, ett uppdrag där regeringens utredare ser över hur det ska kunna bli möjligt att finansiera höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Matts Andersson har fått ett forskningsuppdrag för att se på nya finansieringslösningar.

Trafikverket och Lunds Tekniska Högskola har gett Matts Andersson, utredare på WSP Analys & Strategi, ett forskningsuppdrag för att se hur Sverige ska kunna finansiera sina första höghastighetsjärnvägar.

– Att bygga järnväg för höghastighetståg kostar stora pengar. Då räcker dagens budgetar inte till, utan det krävs alternativa finansieringsformer, berättar Matts. Därför pågår nu Sverigeförhandlingen, där regeringens utredare försöker hitta andra lösningar.

– Mitt forskningsuppdrag handlar om att se hur markvärdena kommer att förändras kring spåren. Hur stor blir den och går den att på något sätt att använda som en delfinansiering för höghastighetstågen?. Det är frågan som öppnar upp för helt nya sätt att se på finansiering av gemensamma infrastrukturprojekt, fortsätter Matts.

Arbetet beräknas pågå under 2015 för att  ligga till grund för kommande beslut kring finansieringen av det många frågar efter – nämligen riktigt snabba tågförbindelser mellan våra tre största städer. Ett sätt att skapa ett hållbarare samhälle när beroendet av fossila bränslen minskar.

Läs mer om Järnvägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer