Fantastiska idéer #25 ×

Gömda värden i höga hastigheter

Just nu pågår Sverigeförhandlingen, ett uppdrag där regeringens utredare ser över hur det ska kunna bli möjligt att finansiera höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Matts Andersson har fått ett forskningsuppdrag för att se på nya finansieringslösningar.

Trafikverket och Lunds Tekniska Högskola har gett Matts Andersson, utredare på WSP Analys & Strategi, ett forskningsuppdrag för att se hur Sverige ska kunna finansiera sina första höghastighetsjärnvägar.

– Att bygga järnväg för höghastighetståg kostar stora pengar. Då räcker dagens budgetar inte till, utan det krävs alternativa finansieringsformer, berättar Matts. Därför pågår nu Sverigeförhandlingen, där regeringens utredare försöker hitta andra lösningar.

– Mitt forskningsuppdrag handlar om att se hur markvärdena kommer att förändras kring spåren. Hur stor blir den och går den att på något sätt att använda som en delfinansiering för höghastighetstågen?. Det är frågan som öppnar upp för helt nya sätt att se på finansiering av gemensamma infrastrukturprojekt, fortsätter Matts.

Arbetet beräknas pågå under 2015 för att  ligga till grund för kommande beslut kring finansieringen av det många frågar efter – nämligen riktigt snabba tågförbindelser mellan våra tre största städer. Ett sätt att skapa ett hållbarare samhälle när beroendet av fossila bränslen minskar.

Läs mer om Järnvägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer