Fantastiska idéer #15 ×

Hittar hållbara pengar

Idag är det ett stort fokus på hållbarhet – alltifrån energi, avfall och transporter till biologisk mångfald och social hållbarhet. Det innebär också att det finns mycket pengar avsatta inom till exempel EU, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten för stöd till olika hållbarhetsprojekt. Problemet är bara att hitta rätt bland alla utlysningar och känna till var det finns pengar att söka.

Thea Ohlander Arfwidsson och hennes kollegor på WSP-kontoret i Malmö insåg problemet och kom då på den smarta idén att samla alla aktuella utlysningar i en gemensam portal för att skapa en överblick över möjligheterna. Portalen döptes till WSP Fund Finder och lanserades 2014. WSP har länge arbetat med att hitta finansiering och har bidragit till att hundratals miljoner kronor nått våra kunders hållbarhetsprojekt. Allt fler kunder hittar nu också till portalen där man på ett enkelt sätt får tillgång till överskådlig information och fonder och program.

– Tjänsten riktar sig till kunder över hela landet, säger Thea. I portalen finns utlysningar som är intressanta för såväl det lilla innovativa företaget som för den stora offentliga organisationen. I WSP Fund Finder hittar kunden med enkla sökningar de finansieringsmöjligheter som kan passa just deras projekt. I portalen har vi samlat ett hundratal fonder, deras utlysningar, inriktning och tidsramar. Kunden kan även skapa egna skräddarsydda bevakningar av de mest intressanta fonderna. 

– Den goda idén med WSP Fund Finder hjälper kunderna att hitta finansiering för sina hållbarhetsprojekt, och det är samtidigt en introduktion till våra tjänster där vi hjälper kunderna att utveckla ansökningar, kvalitetsgranska eller fungerar som process- och projektledare, säger Thea. Vi använder också systemet internt när vi genomför en del standarduppdrag, vilket kortar tiden för genomförandet och ökar vår effektivitet.

Genom WSP Fund Finder kan finansiering kopplas till projekt som aktörerna annars bara kan drömma om – WSPs idé möjliggör för kunderna att skapa den hållbara framtiden.

 

Tjänsten riktar sig till kunder över hela landet

Fler fantastiska idéer

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

Visa alla idéer