Fantastiska idéer #15 ×

Hittar hållbara pengar

Idag är det ett stort fokus på hållbarhet – alltifrån energi, avfall och transporter till biologisk mångfald och social hållbarhet. Det innebär också att det finns mycket pengar avsatta inom till exempel EU, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten för stöd till olika hållbarhetsprojekt. Problemet är bara att hitta rätt bland alla utlysningar och känna till var det finns pengar att söka.

Thea Ohlander Arfwidsson och hennes kollegor på WSP-kontoret i Malmö insåg problemet och kom då på den smarta idén att samla alla aktuella utlysningar i en gemensam portal för att skapa en överblick över möjligheterna. Portalen döptes till WSP Fund Finder och lanserades 2014. WSP har länge arbetat med att hitta finansiering och har bidragit till att hundratals miljoner kronor nått våra kunders hållbarhetsprojekt. Allt fler kunder hittar nu också till portalen där man på ett enkelt sätt får tillgång till överskådlig information och fonder och program.

– Tjänsten riktar sig till kunder över hela landet, säger Thea. I portalen finns utlysningar som är intressanta för såväl det lilla innovativa företaget som för den stora offentliga organisationen. I WSP Fund Finder hittar kunden med enkla sökningar de finansieringsmöjligheter som kan passa just deras projekt. I portalen har vi samlat ett hundratal fonder, deras utlysningar, inriktning och tidsramar. Kunden kan även skapa egna skräddarsydda bevakningar av de mest intressanta fonderna. 

– Den goda idén med WSP Fund Finder hjälper kunderna att hitta finansiering för sina hållbarhetsprojekt, och det är samtidigt en introduktion till våra tjänster där vi hjälper kunderna att utveckla ansökningar, kvalitetsgranska eller fungerar som process- och projektledare, säger Thea. Vi använder också systemet internt när vi genomför en del standarduppdrag, vilket kortar tiden för genomförandet och ökar vår effektivitet.

Genom WSP Fund Finder kan finansiering kopplas till projekt som aktörerna annars bara kan drömma om – WSPs idé möjliggör för kunderna att skapa den hållbara framtiden.

 

Tjänsten riktar sig till kunder över hela landet

Fler fantastiska idéer

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer