Fantastiska idéer #22 ×

Klimatlättnad för infrastrukturen

Att bygga klimatsmarta hus och minimera energianvändningen är numera en självklarhet på fastighetssidan. Men när det gäller infrastrukturen har klimatfrågan hittills mest handlat om trafiken, om bränsle och sättet att köra. Stefan Uppenberg och Andreas Asker kände att det var hög tid att titta på material och produktionssätt i anläggningsbranschen. Idag finns verktyg för att hålla koll på miljöbelastningen.

– Jag fick idén för flera år sedan när jag jobbade på Botniabanan, säger Stefan. Då fanns engelska hjälpmedel att tillgå för att miljöcertifiera anläggningsprojekt. Jag tyckte det var angeläget att vi i Sverige också fick upp ögonen för miljöfrågorna vid väg- och järnvägsbyggen och åkte därför till London och utbildade mig i klassningssystemet CEEQUAL. Stefan blev Sveriges första CEEQUAL-assessor och väl hemma igen började han på WSP där han fick möjlighet att fortsätta utveckla metoder och arbetssätt för att minska anläggningsprojektens miljöpåverkan.

Tillsammans med kollegor på WSP och Trafikverkets klimatsamordnare har Stefan och Andreas nu tagit fram ett användbart verktyg som ger en helhetsbild av hela kedjan från planering till färdigt bygge. Genom att utgå från mängdberäkningar i kostnadskalkylen räknar verktyget fram årlig koldioxidbelastning för hela anläggningen. Modellen tar också hänsyn till hur mycket energi som krävs för framställning av material som betong och stål.

När man tydligt ser klimatbelastningen för olika delar av projektet är det ofta enkelt att se var man ska sätta in förbättringsåtgärder för att få så stora klimatvinster som möjligt. Med hjälp av klimatverktyget ser man också kopplingen till kostnader.   Det lönar sig att tänka klimatsmart om man ser det i ett större perspektiv. Trafikverket har nu använt klimatkalkyler som hjälpmedel vid Förbifart Stockholm och för Västlänken.  De har också infört nya riktlinjer om att klimatkalkyler ska genomföras i alla projekt över 50 Mkr.

– Vi fortsätter utveckla verktyget och är mycket glada över det ökade intresse som finns idag för att minska klimatpåverkan i infrastrukturprojekt, säger Stefan.

Läs mer om Järnvägar, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer