Fantastiska idéer #22 ×

Klimatlättnad för infrastrukturen

Att bygga klimatsmarta hus och minimera energianvändningen är numera en självklarhet på fastighetssidan. Men när det gäller infrastrukturen har klimatfrågan hittills mest handlat om trafiken, om bränsle och sättet att köra. Stefan Uppenberg och Andreas Asker kände att det var hög tid att titta på material och produktionssätt i anläggningsbranschen. Idag finns verktyg för att hålla koll på miljöbelastningen.

– Jag fick idén för flera år sedan när jag jobbade på Botniabanan, säger Stefan. Då fanns engelska hjälpmedel att tillgå för att miljöcertifiera anläggningsprojekt. Jag tyckte det var angeläget att vi i Sverige också fick upp ögonen för miljöfrågorna vid väg- och järnvägsbyggen och åkte därför till London och utbildade mig i klassningssystemet CEEQUAL. Stefan blev Sveriges första CEEQUAL-assessor och väl hemma igen började han på WSP där han fick möjlighet att fortsätta utveckla metoder och arbetssätt för att minska anläggningsprojektens miljöpåverkan.

Tillsammans med kollegor på WSP och Trafikverkets klimatsamordnare har Stefan och Andreas nu tagit fram ett användbart verktyg som ger en helhetsbild av hela kedjan från planering till färdigt bygge. Genom att utgå från mängdberäkningar i kostnadskalkylen räknar verktyget fram årlig koldioxidbelastning för hela anläggningen. Modellen tar också hänsyn till hur mycket energi som krävs för framställning av material som betong och stål.

När man tydligt ser klimatbelastningen för olika delar av projektet är det ofta enkelt att se var man ska sätta in förbättringsåtgärder för att få så stora klimatvinster som möjligt. Med hjälp av klimatverktyget ser man också kopplingen till kostnader.   Det lönar sig att tänka klimatsmart om man ser det i ett större perspektiv. Trafikverket har nu använt klimatkalkyler som hjälpmedel vid Förbifart Stockholm och för Västlänken.  De har också infört nya riktlinjer om att klimatkalkyler ska genomföras i alla projekt över 50 Mkr.

– Vi fortsätter utveckla verktyget och är mycket glada över det ökade intresse som finns idag för att minska klimatpåverkan i infrastrukturprojekt, säger Stefan.

Läs mer om Järnvägar, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer