Fantastiska idéer #16 ×

Lönsamma sanningar om energi

En vanlig uppgift för många av WSPs konsulter är att göra energikartläggningar och hjälpa kunderna att räkna ut hur lönsamma olika energiprojekt kan bli. Det vanligaste tillvägagångssättet i hela branschen är att vid sådana beräkningar använda ett fast pris per kWh. Ett enkelt sätt som dock inte stämmer med verkligheten insåg Jenny Wahl och hennes kollega Jens Åkesson.

– Det kan bli alldeles fel om man inte tar hänsyn till hur energileverantörens avtal ser ur, säger Jenny. När det gäller fjärrvärme tillämpas ofta säsongstaxor där både effekt och energi varierar över året. Energin är billigare på sommaren och betydligt dyrare på vintern. Detta påverkar i hög grad våra lönsamhetsbedömningar. Till exempel visar det sig att tilläggsisolering, värmeåtervinning och ventilation i själva verket blir mycket mer lönsamma än vad som framkommer vid beräkning med fasta priser över året.

Nu har Jenny och Jens tagit fram ett verktyg som följer kundens avtal och räknar fram energipriset timme för timme.

Modellen som gör lönsamhetsberäkningarna utifrån gällande avtal har nu använts i flera uppdrag. Jenny och Jens har fått stort gensvar från kunderna som uppskattar att få ekonomin presenterad på ett nytt och kunnigt sätt från konsulter som vågar tänka i nya banor.

 

Energin är billigare på sommaren och betydligt dyrare på vintern

Läs mer om Energisektorn på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer