Fantastiska idéer #20 ×

Minisystem med stort resultat

Landstinget i Blekinge bestämde att alla privata vårdföretag måste vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta var nästan omöjligt att uppnå för små vårdgivare med bara några få anställda. Då tog Hanna Wikner fram ett förenklat system.

I stora organisationer och företag finns rutiner och medarbetare med uppgiften att se till att arbetssätt dokumenteras och att det finns system som säkerställer att verksamheten ständigt förbättras. Ett fungerande miljöledningssystem kostar både tid och pengar. Ett litet vårdföretag med åtta anställda förstod att de aldrig skulle kunna ro detta iland och vände sig därför till WSP för att få hjälp. Utan miljöcertifikat skulle de inte få vara underleverantörer till landstinget i fortsättningen. 

Hanna Wikner insåg att det handlade om att minimera systemet och fokusera på de krav som absolut måste uppfyllas. När Hanna var klar fanns en överskådlig lista med Skall-krav som måste åtgärdas. För det lilla vårdföretaget blev det enkelt att se vad som måste göras och minisystemet hade också en realistisk prislapp. Nu har företaget fått sin certifiering och kan fortsätta sin verksamhet för landstinget i Blekinge.

Hanna löste ett stort problem för en liten kund – en lösning som kan återanvändas av andra mindre företag i olika branscher.

 

Ett fungerande miljöledningssystem kostar både tid och pengar

Läs mer om Hälso och sjukvård på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Visa alla idéer