Fantastiska idéer #20 ×

Minisystem med stort resultat

Landstinget i Blekinge bestämde att alla privata vårdföretag måste vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta var nästan omöjligt att uppnå för små vårdgivare med bara några få anställda. Då tog Hanna Wikner fram ett förenklat system.

I stora organisationer och företag finns rutiner och medarbetare med uppgiften att se till att arbetssätt dokumenteras och att det finns system som säkerställer att verksamheten ständigt förbättras. Ett fungerande miljöledningssystem kostar både tid och pengar. Ett litet vårdföretag med åtta anställda förstod att de aldrig skulle kunna ro detta iland och vände sig därför till WSP för att få hjälp. Utan miljöcertifikat skulle de inte få vara underleverantörer till landstinget i fortsättningen. 

Hanna Wikner insåg att det handlade om att minimera systemet och fokusera på de krav som absolut måste uppfyllas. När Hanna var klar fanns en överskådlig lista med Skall-krav som måste åtgärdas. För det lilla vårdföretaget blev det enkelt att se vad som måste göras och minisystemet hade också en realistisk prislapp. Nu har företaget fått sin certifiering och kan fortsätta sin verksamhet för landstinget i Blekinge.

Hanna löste ett stort problem för en liten kund – en lösning som kan återanvändas av andra mindre företag i olika branscher.

 

Ett fungerande miljöledningssystem kostar både tid och pengar

Läs mer om Hälso och sjukvård på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

Visa alla idéer