Fantastiska idéer #17 ×

Restavfall blir barnpyssel

Att samla in rest- och spillmaterial för återanvändning som pedagogiskt och kreativt material i skola och förskola är en briljant idé, men som samtidigt skulle kunna innebära en hel del risker. Marie Ekvall skapade en enkel lösning för att garantera säkerheten för barnen.

ReMida i Vaggeryds kommun är ett kreativt återvinningscenter, där lokala företag kan lämna in överblivet rest- och spillmaterial. Material som annars skulle ha slängts – exempelvis papper, tyger, plastmaterial, trä, klinker och kartonger – återvinns istället som pedagogiskt material för barn och ungdomar på förskolor, fritidshem, och skolor. Barn- och utbildningsförvaltningen, som driver verksamheten i Vaggeryds kommun, identifierade ett behov av en enkel och säker metod för att bedöma lämpligheten i det inlämnade materialet, samt för att kunna upptäcka och hantera eventuella risker. De vände sig till WSP.

– Visst farligt material, som exempelvis hårda, spetsiga eller vassa föremål, är av naturliga skäl tämligen enkla att identifiera och rensa bort, berättar Marie Ekvall, Miljökonsult på WP Karlskrona. Svårigheten och utmaningen för ReMida har snarare legat i att hitta en enkel och praktiskt tillämpbar metod för att kunna upptäcka de mindre uppenbara farorna. Som till exempel osynliga gifter, brandfarliga ämnen, föremål som kan innebära en kvävningsrisk och så vidare.

​​

Enkelt och tydligt

Lösningen har levererats i två delar. Dels ett frågeformulär, där de företag som lämnar restmaterial får svara på ett antal frågor angående materialens egenskaper – och dels en manual för ReMida själva, med instruktioner för hur frågeformuläret ska tolkas. Marie Ekvall förklarar:

– Vi insåg att samtidigt som det var centralt att inkludera alla säkerhetsaspekter, så var det även väldigt viktigt att hålla frågeformuläret så enkelt och så kort som möjligt, för att inte riskera att skrämma bort företag från att bidra med material. Därför landade vi i att använda endast korta och enkla ja- och nej-frågor. Som till exempel ”Är varan vattenavvisande?” eller ”Är plasten märkt med återvinningssymbol?”. Manualen för tolkning av svaren blev också en nyckelfaktor, eftersom den dels låg till grund för huruvida ett inlämnat material överhuvudtaget klarade säkerhetskraven, men även för att den blev en instruktion för hur olika material kan sorteras i olika kategorier. Utefter lämplighet för en viss åldersgrupp, utomhus- eller inomhusbruk och så vidare.

På Vaggeryds kommun är man mycket nöjd med resultatet. Eftersom modellen från WSP har säkerställt såväl kvalitet som säkerhet i en verksamhet som innebär stora vinster och framsteg både för miljön, och för kommunens barn och skolungdomar.

Läs mer om Utbildning på wspgroup.se

Kontaktperson: Karin Annerwall-Parö
Affärsområdeschef
+46 10 7228896, karin.annerwall-paro@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

Visa alla idéer