Fantastiska idéer #21 ×

Ta elvägen till framtiden

Sofia Lundberg är projektledaren bakom en demonstrations­anläggning med en revolutionerande och världsunik teknik för fossilo­beroende transporter.

Intresset för – och behovet av – fossilfria transportlösningar ökar stadigt, och marknaden för olika typer av hybrid- och elfordon fortsätter att växa. Som samordnare för konsortiet bakom demonstrationsanläggningen av en världsunik innovation, tas nu nästa steg i utvecklingen: Elvägar med kontinuerligt strömmatad fordonstrafik.

Kontinuerlig strömmatning via skena

Anläggningen ligger i Arlanda/Rosersberg i norra Stockholm, och består idag av en 350 meter lång testväg. Tekniken bygger på kontinuerlig strömmatning via en skena i vägbanan och är ett komplement till batteridrivna fordon. Projektledare och drivande i projektet är Sofia Lundberg på WSP Analys och strategi.

– Man kan säga att tekniken fungerar ungefär som en bilbana, berättar Sofia, med konduktiv/direkt strömmatning via en nedsänkt skena i körbanan med elektriska ledare, och en strömavtagare som sitter i en rörlig arm på fordonet.

Många fördelar jämfört med alternativa lösningar

Det svenska innovationsföretaget Elways AB har utvecklat tekniken, som har en mängd fördelar jämfört med andra liknande typer av lösningar. Bland annat innebär elförsörjning från en skena i vägbanan, istället för via luftlinje, att nästan alla typer av fordon, som bussar, lastbilar och personbilar, kan användas oberoende av höjd. Andra fördelar är exempelvis möjlighet till mindre skrymmande batterier, samt kortad laddningstid – eftersom fordonet laddas samtidigt som det körs på elvägen. Lösningen kan därför innebära en kombination av strömförsörjningstekniker där ett och samma fordon kan drivas av batteri på mindre vägar, och av kontinuerlig strömmatning på större vägar.

– Potentialen i det här projektet är enorm, och kostnaden för nödvändig väginfrastruktur är relativt låg. Kostnaden för installation av denna teknik är relativt låg jämfört med andra tekniker som till exempel induktiv teknik. Installationstakten kommer att vara en kilometer i timmen i befintlig väg. Dessutom är driftkostnaden generellt lägre för elmotorer än för förbränningsmotorer, tack vare den höga verkningsgraden. Eftersom elproduktionen i Sverige sker med mycket små koldioxidutsläpp ger den här typen av eldrift betydande möjligheter till minskad klimatpåverkan, avslutar Sofia.

Läs mer om Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

Visa alla idéer