Fantastiska idéer #24 ×

Tysta möbler

Två akustikexperter på WSP har skapat en helt ny standard och ett helt nytt verktyg för att utvärdera och testa möblers och inredningsdetaljers akustikpåverkan i rumsliga miljöer. Effekterna förväntas bli ökad hälsa och större välbefinnande i såväl privata som offentliga lokaler.

Ljudmiljön inomhus påverkar oss alla, både på jobbet och hemma, och det är idag ett välkänt faktum att oönskat ljud på kontor och i skolor kan leda till hälsoproblem som till exempel stress och huvudvärk. På samma sätt leder en sund ljudmiljö ofta till ökad produktivitet och kreativitet samt högre välbefinnande.

Det har länge varit svårt för inredare och arkitekter att planera för en god ljudmiljö, både vad gäller att säkerställa att gällande byggregler uppfylls, samt inte minst att ljudmiljön blir bra för dem som ska vistas i lokalen. Problemet har till hög grad handlat om bristen på en vedertagen standard för att mäta och värdera hur olika möbler och inredningsdetaljer påverkar akustiken i ett givet rum.  Detta arbete är en bit på väg genom en ny Svensk Standard. Vidare utveckling sker nu internationellt säger Klas Hagberg, Sektionschef på WSP Akustik och vibrationer, genom fortsatt arbete med en helt ny internationell standard för att värdera olika typer av möbler med avseende på akustisk effekt.

– De standarder som tidigare funnits för inredning har varit anpassade för plana ytor (typ undertak), men tyvärr inte alls vad gäller möbler och moderna designade akustikprodukter, förklarar Klas Hagberg. Med den nya standarden sker utvärdering för varje enskild enhet och därmed kan vilken produkt som helst, oavsett form, utvärderas korrekt.

Webbaserad lösning för praktisk tillämpning

Tillsammans med bl a Linus Nordén, också på WSP Akustik, har de tagit idén ett steg längre genom att utveckla en sajt där vem som helst kan publicera sina akustiskt utvärderade möbler och därefter beräkna dess akustiska effekt i ett rum.

– På sajten kan alla möbel- och inredningstillverkare få sina produkter utvärderade och publicerade, berättar Linus Nordén. Därefter kan arkitekter, inredare eller vem som helst som arbetar med att planera en lokal gå in och beräkna akustiken i ett givet rum genom att placera de utvärderade möblerna i ett virtuellt testrum. Ambitionen är att fortsätta förenkla och tillgängliggöra akustik för en större massa. Detta utan att förvanska ett område som ofta upplevs komplicerat.

Vidare är den långsiktiga ambitionen att göra den akustiska designen lika viktig som den visuella designen för att skapa mer hållbara och – inte minst – mer hälsosamma ljudmiljöer på skolor, arbetsplatser, offentliga miljöer och hem. En dålig akustik i många rum upplevs ofta först när det är färdigt, det ser snyggt ut men ”låter” inte bra! Det är emellertid väldigt enkelt att åtgärda i samband med att ett rum utformas bara man har rätt verktyg och kunskap.  

Detta arbete är en bit på väg genom en ny Svensk Standard.

Läs mer om Kontor och hotell på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer