Fantastiska idéer #3 ×

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Kristus Konungens katolska kyrka i centrala Göteborg, invigd år 1938, är en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor – med närmare 60 gudstjänster per vecka, och omkring 180 000 besökare per år. Trots välbesökta gudstjänster och tiotusentals återkommande besökare har församlingen länge upplevt brister i de befintliga ljusförhållandena, såväl funktionella som symboliska. När det så blev dags att uppgradera med en helt ny ljussättning i kyrkan landade uppdraget på Anna Åkerström, ljusdesigner på WSP i Göteborg.

– Den grundläggande belysningsidén var att tydligare framhäva kyrkans arkitektur och olika objekt, samt att ta hänsyn till verksamhetens olika moment – såsom gudstjänster, bibelläsning, dop och så vidare, berättar Anna Åkerström. Målet var bland annat att skapa ett kyrkorum helt och hållet fritt från hängande lampor, med moderna och energisnåla ljuskällor, utan att tappa den traditionella och sakrala stämningen.

Lösningen blev ett allmänljus bestående av genomgående väl dolda linjära medelstrålande armaturer bestyckade med LED, som målades i mörk kulör och doldes bakom befintliga takbjälkar för en diskret men effektiv belysning ned i bänkraderna. Kyrkans sidogångar fick en liknande lösning, medan olika skulpturer, tavlor och andra symboliska objekt belystes med zoombara LED-bestyckade armaturer.

– För att framhäva arkitektur och olika symboliska föremål jobbade vi genomgående med att hela tiden göra den belysta ytan, snarare än ljuskällan i sig, till den ljusaste punkten i blickfånget, förklarar Anna.

Genom att belysa utvalda detaljer, som till exempel Jesus hand i Mariakapellet, har vi lyckats förhöja den religiösa symboliken likväl som den funktionella helheten.

Tack vare de tekniska val vi gjort har vi dessutom kunnat minska den tidigare energiförbrukningen med över 90 %. Och slutresultatet har mottagits med överväldigande positiva tillrop från församlingen!

Vi jobbade med att göra den belysta ytan, snarare än ljuskällan i sig, till den ljusaste punkten i blickfånget

Läs mer om Fastigheter på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

Visa alla idéer