Fantastiska idéer #3 ×

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Kristus Konungens katolska kyrka i centrala Göteborg, invigd år 1938, är en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor – med närmare 60 gudstjänster per vecka, och omkring 180 000 besökare per år. Trots välbesökta gudstjänster och tiotusentals återkommande besökare har församlingen länge upplevt brister i de befintliga ljusförhållandena, såväl funktionella som symboliska. När det så blev dags att uppgradera med en helt ny ljussättning i kyrkan landade uppdraget på Anna Åkerström, ljusdesigner på WSP i Göteborg.

– Den grundläggande belysningsidén var att tydligare framhäva kyrkans arkitektur och olika objekt, samt att ta hänsyn till verksamhetens olika moment – såsom gudstjänster, bibelläsning, dop och så vidare, berättar Anna Åkerström. Målet var bland annat att skapa ett kyrkorum helt och hållet fritt från hängande lampor, med moderna och energisnåla ljuskällor, utan att tappa den traditionella och sakrala stämningen.

Lösningen blev ett allmänljus bestående av genomgående väl dolda linjära medelstrålande armaturer bestyckade med LED, som målades i mörk kulör och doldes bakom befintliga takbjälkar för en diskret men effektiv belysning ned i bänkraderna. Kyrkans sidogångar fick en liknande lösning, medan olika skulpturer, tavlor och andra symboliska objekt belystes med zoombara LED-bestyckade armaturer.

– För att framhäva arkitektur och olika symboliska föremål jobbade vi genomgående med att hela tiden göra den belysta ytan, snarare än ljuskällan i sig, till den ljusaste punkten i blickfånget, förklarar Anna.

Genom att belysa utvalda detaljer, som till exempel Jesus hand i Mariakapellet, har vi lyckats förhöja den religiösa symboliken likväl som den funktionella helheten.

Tack vare de tekniska val vi gjort har vi dessutom kunnat minska den tidigare energiförbrukningen med över 90 %. Och slutresultatet har mottagits med överväldigande positiva tillrop från församlingen!

Vi jobbade med att göra den belysta ytan, snarare än ljuskällan i sig, till den ljusaste punkten i blickfånget

Läs mer om Fastigheter på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

Visa alla idéer