Fantastiska idéer #28 ×

2+1-väg går som på räls

Torbjörn Gustafssons idé applicerar framgångsfaktorer från bilväg för en järnväg med kapacitet för framtiden.

Svensk järnväg är eftersatt och i delvis akut behov av såväl underhåll som utbyggnad. Nya spår behöver byggas – både för att avlasta de gamla vid underhållsarbete, samt för att klara av att möta de ständigt ökande kapacitetskraven. Men att underhålla och bygga nytt tar tid, idag tar det till exempel två år att endast planera för en underhållsavstängning.

Torbjörn Gustafsson ställde sig frågan vad som skulle kunna hända om man lyfte blicken, och letade efter en lösning någon annanstans än där man normalt kanske tittar. Och svaret hittade han i vägens 2+1-lösning.

– Precis som det välbekanta vägsystemet med 2+1 skulle man kunna applicera denna princip på järnväg, berättar Torbjörn. Och för järnväg skulle metoden till och med kunna bli ännu mer flexibel och användbar, med goda möjligheter att ställa in systemet i flera olika lägen. 

Torbjörn skissar på fem potentiella lägen för 2+1-järnväg. I grundläget fungerar mittspåret som ett dubbelriktat reversibelt spår, dit långsammare tåg från båda körriktningarna kan svänga in för att släppa förbi snabbare tåg på utsidan. Spårlängden som behövs för det långsammare tåget i mitten kan antingen vara fast inställt, eller förändras efter behov.

Ett annat läge är att vid rusningstid dedikera två spår i den riktning som trafikflödet är störst beroende på tid på dygnet, ungeför som reversibla körfält med elektroniskt reglerade körriktning på vanliga bilvägar.

Ytterligare en lösning är möjligheten att kunna stänga av ett spår helt för underhåll, och i det läget fortfarande kunna ha trafik i båda riktingarna på varsitt spår. Ett femte och sista läge skulle vara att köra persontrafik på två spår, och godstrafik på det tredje.

– Idén är fortfarande i sin linda och det finns mycket kvar att utreda, säger Torbjörn. Bland annat skulle man behöva räkna på exakt hur mycket mer kapacitet en 3-spårig 2+1-lösning skulle ge jämfört med ett dubbelspår, respektive hur mycket mindre kapacitet lösningen ger jämfört med ett 4-spår.

Variablerna är många, men med ett välavvägt utförande bör idén kunna skapa förutsättningar för en järnväg med hög redundans och robusthet, och med tillräcklig kapacitet för framtiden.

Precis som det välbekanta vägsystemet med 2+1 skulle man kunna applicera denna princip på järnväg.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "2+1-väg går som på räls"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Järnvägar, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Patrik Guné
tf Affärsområdeschef Järnvägar
+46 10 722 85 18, patrik.gune@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 54

Smart analys ger minskade schaktmassor

På Alnön utanför Sundsvall ville kommunen omvandla ett gammalt sågverksområde till parkmark. WSP fick uppdraget att se över hur en nödvändig marksanering skulle kunna göras så effektivt som möjligt utan att området innebär några risker för hälsa och miljö.

# 40

Paddan som sparar tid och pengar

Varje byggprojekt alstrar mängder av ritningar. Mikael Törnkvist på WSP Management tyckte det kändes som slöseri att producera rulle på rulle med ritningar som är krångliga och tidsödande att hantera.

# 33

Inga lata drönare

Tack vare Anneli Andrés metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

Visa alla idéer