Fantastiska idéer #30 ×

Avfallets hierarki

Att det finns lagstiftning och miljömål för hur man ska arbeta med avfallshierarkin, både på EU- och nationell nivå, är ingen nyhet. Det nya är att börja tillämpa rådande regler och riktlinjer. Att gå från teori till praktik har visat sig vara en utmaning.

Avfallshierarkin handlar egentligen om att hantera material så resurseffektivt som det bara är möjligt. Helst ska man undvika avfall överhuvudtaget. Går inte det ska man sträva efter att återanvända så mycket som möjligt. Nästa steg är att återvinna, därefter energiåtervinna och när inget annat är möjligt lämna till deponi.

– Byggbranschen har generellt varit dålig på detta. Man har nog velat, men det har inte prioriterats i så hög grad. Det blir ofta inte av, och det av olika anledningar. Man anser sig inte ha plats, tid eller kunskap för att kunna göra det – och det slutar ofta med att allt hamnar huller om buller i en container, säger Åsa Ekberg Österdahl.

Vi har, i ett pilotprojekt för Svenska bostäder, börjat tillämpa en process för hur man ska arbeta med detta på byggarbetsplatsen. Den bygger på ett tätt samarbete mellan projektledare, entreprenörer och avfallsentreprenör.

Tillsammans kom vi fram till vad som skulle kunna bli framtida avfall som till exempel emballage, pallar, delar av gipsskivor mm.

Hur kan vi minska avfallet? Kan man förpacka bättre? Kan man räkna noggrannare för att minska spillet?

Idéerna var många och vi bestämde oss för tre åtgärder som prioriterades, nämligen att:

• Ta fram belöningssystem för när entreprenörerna sorterar bra

• Ta fram lösningar för att sortera ut mineralull och plast på våningsplanen

• Genomföra informationstillfälle/utbildning för entreprenörerna avseende vikten av avfallssortering

Enkla tydliga åtgärder som gör skillnad

– Vi strävade efter att det skulle vara konkreta åtgärder där vi anser att det ger störst nytta. Detta är bara början, men en bra utgångspunkt för att börja förändra attityd och hantering av avfallsfrågan på våra svenska byggarbetsplatser. Något som kommer ge positiva avtryck både för miljö och plånbok, avslutar Åsa.

Detta är bara början, men en bra utgångspunkt för att börja förändra attityd och hantering av avfallsfrågan på våra svenska byggarbetsplatser.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Avfallets hierarki"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Kristina Englund
T f affärsområdeschef Environmental
+46 10 7228322, kristina.englund@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 29

Bioekonomi på skånska

När Karin Carlsson ska beskriva vad hon arbetar med svarar hon med begreppet ”affärsmässig miljöutveckling”. Eller som hon säger, med ett leende, något som i hållbarhetsbranschen tangerar trendbegrepp som cirkulär ekonomi, clean tech och miljödriven tillväxt.

# 37

Bron som skapar årum

Norrtälje kommun växer så det knakar. När det nya bostadsområdet, Norrtälje hamn, skulle bindas ihop med rekreationsområdet på andra sidan vattnet vände man sig till Europas brodesignelit. WSPs vann uppdragsgivarnas hjärtan.

# 51

Har Stockholm fått solsting

Man tror ofta att potentialen för solenergi i Sverige inte är så hög. Men faktum är att i Stockholmstrakten är förutsättningarna mycket bättre än man kanske spontant tror. Duncan McConnachie och hans kollegor är med i ett projekt för att tydliggöra hur det egentligen ser ut.

Visa alla idéer