Fantastiska idéer #35 ×

BIM ger rätt resultat för vården

Vid bygget av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg finns en väl utarbetad BIM-process för projektering och byggnation. Om den informationen även kan överföras på ett smidigt sätt till drift- och underhållsorganisationen skulle mycket tid och pengar kunna sparas.

Det är utmaningen för Ylva Berner, som tillsammans med sina kollegor på WSP söker en obruten informationskedja över byggnadens hela livscykel. WSPs konsulter samlar in information från Västfastigheter och kartlägger hur deras olika systemstöd är uppbyggda för att kunna skapa en struktur för var informationen

ska hamna när huset är klart. De klargör hur informationen ska hanteras för underhållsplanering och vid en ombyggnad.

– Projektets mål ”Rätt resultat för vården” ska ge en byggnad som utgör bästa möjliga stöd för vården under hela byggnadens livslängd, där förvaltningsfasen är den största delen, säger Ylva. Vi måste därför se till att överlämnandet och arbetet i den fasen fungerar så optimalt som möjligt.

I grund och botten rör det sig om mjuka parametrar, trots den höga tekniska komplexiteten. Det handlar om hur en framtida förvaltningsorganisation ska vara utformad och vilken kompetens, verktyg och stöd den bör innehålla.


Gränsen mellan den hårda tekniken och de mjuka organisationsfrågorna suddas ut ju längre in i projektet man kommer.

Genom att minimera informationsglappet vid överföring från projekt till förvaltning sparas både tid och pengar. Dessutom höjs kvaliteten på den information som slutligen hamnar i fastighetsägarens olika IT-system. Idag förs mycket av informationen över manuellt vilket tar en hel del tid och ökar risken för fel.

– Det är spännande att arbeta med en kund som höjer blicken och ser möjligheterna att med hjälp av byggnadsinformation ta ett helhetsansvar över hela livscykeln, säger Ylva. Att WSP kan vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet och även lyfta branschens syn på förvaltningsfrågor är oerhört kul.

Genom att minimera informationsglappet vid överföring från projekt till förvaltning sparas både tid och pengar.

 

 

 

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "BIM ger rätt resultat för vården"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Hälso och sjukvård, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 54

Smart analys ger minskade schaktmassor

På Alnön utanför Sundsvall ville kommunen omvandla ett gammalt sågverksområde till parkmark. WSP fick uppdraget att se över hur en nödvändig marksanering skulle kunna göras så effektivt som möjligt utan att området innebär några risker för hälsa och miljö.

# 33

Inga lata drönare

Tack vare Anneli Andrés metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

# 51

Har Stockholm fått solsting

Man tror ofta att potentialen för solenergi i Sverige inte är så hög. Men faktum är att i Stockholmstrakten är förutsättningarna mycket bättre än man kanske spontant tror. Duncan McConnachie och hans kollegor är med i ett projekt för att tydliggöra hur det egentligen ser ut.

Visa alla idéer