Fantastiska idéer #35 ×

BIM ger rätt resultat för vården

Vid bygget av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg finns en väl utarbetad BIM-process för projektering och byggnation. Om den informationen även kan överföras på ett smidigt sätt till drift- och underhållsorganisationen skulle mycket tid och pengar kunna sparas.

Det är utmaningen för Ylva Berner, som tillsammans med sina kollegor på WSP söker en obruten informationskedja över byggnadens hela livscykel. WSPs konsulter samlar in information från Västfastigheter och kartlägger hur deras olika systemstöd är uppbyggda för att kunna skapa en struktur för var informationen

ska hamna när huset är klart. De klargör hur informationen ska hanteras för underhållsplanering och vid en ombyggnad.

– Projektets mål ”Rätt resultat för vården” ska ge en byggnad som utgör bästa möjliga stöd för vården under hela byggnadens livslängd, där förvaltningsfasen är den största delen, säger Ylva. Vi måste därför se till att överlämnandet och arbetet i den fasen fungerar så optimalt som möjligt.

I grund och botten rör det sig om mjuka parametrar, trots den höga tekniska komplexiteten. Det handlar om hur en framtida förvaltningsorganisation ska vara utformad och vilken kompetens, verktyg och stöd den bör innehålla.


Gränsen mellan den hårda tekniken och de mjuka organisationsfrågorna suddas ut ju längre in i projektet man kommer.

Genom att minimera informationsglappet vid överföring från projekt till förvaltning sparas både tid och pengar. Dessutom höjs kvaliteten på den information som slutligen hamnar i fastighetsägarens olika IT-system. Idag förs mycket av informationen över manuellt vilket tar en hel del tid och ökar risken för fel.

– Det är spännande att arbeta med en kund som höjer blicken och ser möjligheterna att med hjälp av byggnadsinformation ta ett helhetsansvar över hela livscykeln, säger Ylva. Att WSP kan vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet och även lyfta branschens syn på förvaltningsfrågor är oerhört kul.

Genom att minimera informationsglappet vid överföring från projekt till förvaltning sparas både tid och pengar.

 

 

 

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "BIM ger rätt resultat för vården"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Hälso och sjukvård, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Anders Tysander
WSP System Director
+46 10 7228531, anders.tysander@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 34

Goda idéer värda att återvinnas

WSP har ett modellverktyg som man använt i många år för att stödja en ekonomisk styrning av VA-verksamheter. Det ger på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick av verksamhetens ekonomi idag och i framtiden och ger utmärkta simuleringar som kan användas som beslutsunderlag. Nu upptäckte vi att vi kunde använda den på ett nytt sätt.

# 31

Falnande brasa gav stråket harmoni

Utmaningen var tydlig. Hur kan ljuset förvandla en mörk och outnyttjad plats till ett promenadstråk fyllt av harmoni? För Katarina Hennig, ljusdesigner på WSP, kom idén så fort hon såg platsen. Här skulle naturen och människans fascination av naturligt ljus skapa den rätta känslan.

# 29

Bioekonomi på skånska

När Karin Carlsson ska beskriva vad hon arbetar med svarar hon med begreppet ”affärsmässig miljöutveckling”. Eller som hon säger, med ett leende, något som i hållbarhetsbranschen tangerar trendbegrepp som cirkulär ekonomi, clean tech och miljödriven tillväxt.

Visa alla idéer