Fantastiska idéer #29 ×

Bioekonomi på skånska

När Karin Carlsson ska beskriva vad hon arbetar med svarar hon med begreppet ”affärsmässig miljöutveckling”. Eller som hon säger, med ett leende, något som i hållbarhetsbranschen tangerar trendbegrepp som cirkulär ekonomi, clean tech och miljödriven tillväxt.

Skåne kallas ibland Sveriges skafferi, och det är inte svårt att förstå om man, likt Nils Holgersson, flyger över de väldiga jordbrukslandskapen. Men den bilden kan komma att förändras. Idag får de olika aktörerna som arbetar med jordbruk, livsmedel, skog och fiske allt svårare att få betalt för sitt arbete. Den globala konkurrensen gör sig gällande och ställer höga krav på effektivitet. 

Region Skåne ville se om det finns en ekonomisk potential i att istället titta på olika sätt att öka värdet av arbetet – och att göra det långsiktigt hållbart – vilket Karin och Richard Hammarberg gärna tog sig an.

– Man gav oss i uppdrag att ta fram en nulägesanalys samt undersöka hur en större inriktning mot en biobaserad ekonomi (jordbruk, livsmedel, skog och fiske) kan påverka regionens framtida tillväxt. Hur arbetar man med att utveckla förnybara resurser med kommersiell framgång, och vad behöver man göra för att hänga med i utvecklingen?, säger Karin.

Bioekonomi är i praktiken inte helt enkelt. För att beskriva nuläget behövde vi först definiera vad som ingår i begreppet bioekonomi, en inte helt enkel uppgift. Det finns nämligen en mängd olika definitioner där OECD har en, EU en annan och Nordiska ministerrådet ett tredje.

Efter att nulägesanalysen samt definitionsbiten var färdigställd genomförde vi arbetet med avseende på tillväxt. Vi utgick från två scenarier med utblick mot år 2030. Det första var "business as usual", d.v.s låta marknaden ha sin gilla gång, och det andra scenariot var att styra mot en högre andel bioekonomi genom rimliga politiska insatser.

Slutsatsen var att om inget görs, första scenariot, så kommer bioekonomin i Skåne att tappa både arbeten och intäkter. Men med tydliga satsningar kan värden byggas som inte bara stärker bioekonomin i regionen utan även Skånes totala ekonomiska tillväxt, avslutar Rickard Hammarberg.

Med tydliga satsningar kan värden byggas som stärker regionen in i framtiden, med en växande bioekonomi.


Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Bioekonomi på skånska"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 34

Goda idéer värda att återvinnas

WSP har ett modellverktyg som man använt i många år för att stödja en ekonomisk styrning av VA-verksamheter. Det ger på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick av verksamhetens ekonomi idag och i framtiden och ger utmärkta simuleringar som kan användas som beslutsunderlag. Nu upptäckte vi att vi kunde använda den på ett nytt sätt.

# 43

Stort plus för flerbostadshus

Just nu pratas det mycket om energieffektiva byggnader. Hur ska de utvecklas för att nå EUs och Sveriges höga målsättningar?

# 28

2+1-väg går som på räls

Torbjörn Gustafssons idé applicerar framgångsfaktorer från bilväg för en järnväg med kapacitet för framtiden.

Visa alla idéer