Fantastiska idéer #38 ×

Blixtsnabbt genom Hallsberg

Hallsberg är en stor järnvägsknut med intensiv trafik av både persontåg och godstrafik. Här går västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg samt Godsstråket genom Bergslagen. Hallsberg är därmed ett nålsöga där det lätt uppstår köer och där tågen måste köra långsamt.

Problemen är välkända för Trafikverket och tågoperatörerna och utredningar pågår för att möta behoven 2030-2050. Dag Hersle, som är seniorkonsult och rådgivare på WSP Analys & Strategi i Göteborg har jobbat länge med logistik och järnvägstransporter. Han har ett uppdrag för Trafikverket om utvecklingen av rangerbangården i Hallsberg – hur ska den anpassas för att möta morgondagens krav?

Dag konstaterade att nålsögat personbangården skulle bli ännu mer problematisk i framtiden med pågående dubbelspårsutbyggnad av godsstråket genom Hallsberg. Det finns till exempel inga – och hade inte planerats för – förbigångsspår där snabba tåg kan köra om de långsammare tågen.

–Det var ungefär som att vi planerade motorväg utmed hela sträckan på västra stambanan och godsstråket, utom just genom personbangården där vi hade grusväg med farthinder, säger Dag. Genom att studera planer, spårdisposition och bangårdslayouter fick Dag en idé. Med en ändrad spårdisposition, justering av befintlig perrong samt byggnation av en ny perrong kan man få till A- och B-lägen vid perrongerna och skapa möjligheter för ännu er tåg samtidigt på stationen och därtill ha samtidig genomfart. Dessutom innebär lösningen en hastighetsökning från dagens 130 till 160 km/h för passerande snabbtåg.

Dag tog upp sin idé med uppdragsgivaren på Trafikverket, de förfinade förslaget och presenterade det för Trafikverket och tågoperatörerna.

–Det blev tummen upp direkt, säger Dag. Vi fick även med Hallsbergs kommun på banan. De såg besparingseffekter när man nu inte behöver bygga förbigångsspår på annat ställe mellan Katrineholm och Laxå utan kan låta tågen passera varandra i Hallsberg.

Dags idé lever nu vidare. Han har fått uppdrag att utveckla lösningen vidare och även ta fram kostnadsförslag. Trafikverket har beslutat att prioritera förslaget och lägga in det i Nationell plan, något som inte var aktuellt innan Dag fick sin idé.

Lösningen innebär en hastighetsökning från dagens 130 till 160 km/h för passerande snabbtåg.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Blixtsnabbt genom Hallsberg"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Järnvägar, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
Affärsområdeschef Analys & Strategi
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 36

Att dricka havsvatten

Avsaltning av vatten från Kalmarsund ska ge dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna har krävt snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP är kontrakterad generalkonsult för arbetet och driver projektet från start till mål tillsammans med Borgholm Energi. Arbetet påbörjades i juni 2016 och beräknas stå klart juni 2017.

# 46

Titthålskirurgi för kulturhistoriska byggnader

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö.

# 50

En remsa kolfiber banar väg för tyngre trafik

Genom att limma fast 15 cm breda remsor av kolfiber kunde pulsådern till Karlstad Centrum, den nära 90 år gamla Tingvallabron, snabbt och enkelt förstärkas för att klara den nya tyngre busstrafiken.

Visa alla idéer