Fantastiska idéer #47 ×

Digitala vattenförekomster

Det som tidigare varit enskilda kommuners ansvar, där ingen egentligen hade vare sig kunskap om eller översikt av helheten, tog några kommuner norr om Stockholm tag i. Syftet var att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

Insikten att det som sker i ena änden av vattensystemet påverkar hur det blir i den andra ställer andra krav, som är oberoende av kommungränser. I Oxunda Vattensamverkan tog ett antal kommuner ett samlat grepp på frågan. Hittills hade det inte funnits något bra sätt att få överblick över helheten. Det finns ett antal mål för vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar som kommunerna har ansvar för, och för att uppnå dem måste man sätta in vissa åtgärder.

– All information fanns sammanställd hos olika personer i olika kommuner. Vi behövde kunna sammanställa den så att både politiker, tjänstemän och allmänhet skulle få insyn i vad som gjordes, berättar Duncan McConnachie som var med och utvecklade webbapplikationen.

– Jag, och mina kolleger Martin Rask och Anne Thorén, byggde upp en GIS-databas (Geographic Information System) och visualiserade alla åtgärder i en interaktiv webkarta, fortsätter Duncan.

Med enkla klick kan man se vad som är gjort i enskilda sjöar och vattendrag, man ser kostnader, vem som ansvarar för projektet – och det kan även vara foton från platsen.

Åtgärdskartan blir ett kraftfullt verktyg för att både följa upp och kommunicera vad som gjorts och prioritera kommande åtgärder.

– Det som är nytt i detta är hur vi strukturerat informationen. Det har inte, vad jag vet, gjorts tidigare. Nu kan både politiker och allmänhet följa hur vattenkvaliteten förbättras och man säkerställer en långsiktighet som lovar gott, avslutar Duncan.

Mycket pengar har lagts på att utreda åtgärder, nu får man ett systematiserat sätt att följa upp och utvärdera arbetet. Oxunda Vattensamverkan kan förhoppningsvis ge inspiration till andra kommuner hur man säkerställer rent vatten även i framtiden.

För att lyckas krävs mer än enskilda initiativ, det krävs breda lösningar som involverar många olika intressenter, något som projektet visar är möjligt.

Med enkla klick kan man se vad som är gjort i enskilda sjöar och vattendrag, man ser kostnader, vem som ansvarar för projektet 

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Digitala vattenförekomster"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Patrik Guné
tf Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
+46 10 722 85 18, patrik.gune@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 27

Mission Impossible på Stockholms ringled

Med kompetens och innovation som främsta vapen lyckades Rickard Sundström och hans kollegor presentera en Vägplan för två helt nya anslutande ramper – mitt i ett av Stockholms viktigaste och hårdast trafikerade vägavsnitt.

# 37

Bron som skapar årum

Norrtälje kommun växer så det knakar. När det nya bostadsområdet, Norrtälje hamn, skulle bindas ihop med rekreationsområdet på andra sidan vattnet vände man sig till Europas brodesignelit. WSPs vann uppdragsgivarnas hjärtan.

# 44

Ett utsuddat streck öppnade flaskhalsen

Genom en så enkel insats som att ta bort en heldragen linje lyckades Sebastian Hasselblom eliminera stora delar av köerna på ett av Sveriges mest trafikerade vägavsnitt.

Visa alla idéer