Fantastiska idéer #50 ×

En remsa kolfiber banar väg för tyngre trafik

Genom att limma fast 15 cm breda remsor av kolfiber kunde pulsådern till Karlstad Centrum, den nära 90 år gamla Tingvallabron, snabbt och enkelt förstärkas för att klara den nya tyngre busstrafiken.

När Karlstad kommun stod inför att rusta upp en av Karlstads viktigaste infartsvägar, Tingvallabron, tog de WSP till hjälp. Nya moderna bussar hade köpts in och frågan var hur den gamla 30-talskonstruktionen skulle klara det ökade trycket. Vid en första inspektion upptäckte WSPs brokonstruktörer allvarliga brister och efter en bärighetsberäkning bland annat baserat på ritningarna från 30-talet kunde de konstatera att läget var mer akut än man först trott. Karlstad kommun stod nu inför valet att omedelbart rusta upp bron med avstängningar och stora trafikstörningar som följd eller bygga en helt ny bro med allt vad det innebär i kostnader och tid. WSP hade dock en möjlig lösning på problemet.

– Vi ville hitta en lösning där vi kunde återanvända den gamla bron genom att förstärka den istället för att riva upp och bygga om. Vår idé gick helt enkelt ut på att förstärka bron med remsor av kolfiber genom att ta bort en strimla av asfalten och fräsa ett spår i betongen ovanför den befintliga armeringen där kolfiberremsorna limmas fast, berättar Jonatan Ledin, brokonstruktör på WSP.

Kolfiber är ett extremt starkt material, fyra gånger så starkt som stål, därför räcker det med bara några millimeter tjockt lager för att stärka bron för tung trafik. En annan fördel var att upprustningsarbetet kunde genomföras utan att stänga av bron helt. Biltrafik kunde fortfarande passera under hela renoveringen, vilket naturligtvis var en stor vinst för staden. En utmaning som Jonatan och hans kolleger hade var dock att kolfiber är ett mycket dyrt material.

Därför gjordes noggranna beräkningar för att använda just så mycket material som faktiskt behövdes och också nyttja den befintliga konstruktionen.

– Det har varit ett riktigt kul projekt där vi lärt oss mycket på vägen och där kunden verkligen uppskattade vår förmåga att tänka utanför boxen och hitta kostnads- och resurseffektiva lösningar. Att Karlstadsborna dessutom fick en upprustning av bron samtidigt som den gamla konstruktionen bevarades var en bonus!

Arbetet med Tingvallabron har genomförts i nära samarbete med Karlstad kommun och NCC. Jonatan Ledin var en nyckelspelare i uppdraget tillsammans med en rad kollegor på WSP broteknik i Karlstad och Luleå. Snart öppnas den upprustade bron för ordinarie trafik.

Vi ville hitta en lösning där vi kunde återanvända den gamla bron genom att förstärka den istället för att riva upp och bygga om.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "En remsa kolfiber banar väg för tyngre trafik"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Handel, Kommuner, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 47

Digitala vattenförekomster

Det som tidigare varit enskilda kommuners ansvar, där ingen egentligen hade vare sig kunskap om eller översikt av helheten, tog några kommuner norr om Stockholm tag i. Syftet var att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

# 38

Blixtsnabbt genom Hallsberg

Hallsberg är en stor järnvägsknut med intensiv trafik av både persontåg och godstrafik. Här går västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg samt Godsstråket genom Bergslagen. Hallsberg är därmed ett nålsöga där det lätt uppstår köer och där tågen måste köra långsamt.

# 40

Paddan som sparar tid och pengar

Varje byggprojekt alstrar mängder av ritningar. Mikael Törnkvist på WSP Management tyckte det kändes som slöseri att producera rulle på rulle med ritningar som är krångliga och tidsödande att hantera.

Visa alla idéer