Fantastiska idéer #44 ×

Ett utsuddat streck öppnade flaskhalsen

Genom en så enkel insats som att ta bort en heldragen linje lyckades Sebastian Hasselblom eliminera stora delar av köerna på ett av Sveriges mest trafikerade vägavsnitt.

Som en del i ett antal analyser kopplade till Marieholmsförbindelsen föreslog Sebastian Hasselblom på WSP Analys & Strategi att han skulle titta på möjligheten att öka kapaciteten i området runt Tingstadstunneln i södergående riktning. Tingstadstunneln är den tunnel där E6 korsar Göta Älv, och är ett av Göteborgs – och faktiskt hela Sveriges – allra mest trafikerade vägavsnitt.

Efter en noggran nulägsanalysanalys och en stor portion kreativt tänkande kom Sebastian fram till att om man skulle ta bort en heldragen linje i tunneln, och tillåta körfältsbyte mellan mitten och vänster körfält, så skulle strömmen från Lundbyleden som färdas mot E20 österut att kunna välja en annan väg in mot och genom tunneln. Därmed skulle man kraftigt reducera den stora flaskhalsen före tunneln, som sedan ertalet decennier har skapat långa köer norr om tunneln under rusningstid, dels från E6 norrifrån samt från Lundbyleden.

Idén visade sig var fördelaktig på många sätt. Ingen ny tunnelskyltning behövdes, vilket var en stor fördel då tunnelns låga höjd inte tillåter skyltar i den omfattningen. Inget kunde heller påvisa att säkerheten skulle försämras, då man inte kunde hitta några generella regler eller riktlinjer som förbjöd körfältsbyten i tunnel, och då man med Sebastians lösning ändå lyckades undvika simultana körfältsbyten mot mitten från två olika håll. Och man behöver givetvis inte byta körfält, man kan alltid välja den gamla vägen/rampen.

Eftersom åtgärden varit extremt billig, bara en ommålning av cirka 300 meter vägavsnitt och några mindre skyltar strax före tunneln, så har utväxlingen av projektet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv varit enorm. Sebastians idé kan anses som ett faggskeppsprojekt i avseende hur man med mycket små medel kan få till stånd stora förbättringar i ett sammanhang som normalt sett kräver mycket stora ekonomiska investeringar.

Eftersom åtgärden varit extremt billig så har utväxlingen av projektet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv varit enorm.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Ett utsuddat streck öppnade flaskhalsen"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Utveckling av städer och regioner, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 33

Inga lata drönare

Tack vare Anneli Andrés metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

# 30

Avfallets hierarki

Att det finns lagstiftning och miljömål för hur man ska arbeta med avfallshierarkin, både på EU- och nationell nivå, är ingen nyhet. Det nya är att börja tillämpa rådande regler och riktlinjer. Att gå från teori till praktik har visat sig vara en utmaning.

# 32

Gillar höns musslor?

Havet har under många decennier fått ta emot utsläpp av näringsämnen från jordbruk och avlopp vilket lett till att ekosystem kollapsat. Följderna märks tydligt idag i form av dyiga bottnar, slemmiga alger och brist på rovfiskar.

Visa alla idéer