Fantastiska idéer #34 ×

Goda idéer värda att återvinnas

WSP har ett modellverktyg som man använt i många år för att stödja en ekonomisk styrning av VA-verksamheter. Det ger på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick av verksamhetens ekonomi idag och i framtiden och ger utmärkta simuleringar som kan användas som beslutsunderlag. Nu upptäckte vi att vi kunde använda den på ett nytt sätt.

– Allt fler av våra uppdragsgivare integrerar ett LCC-tänk (Life Cycle Cost) i sin verksamhet. Nu upptäckte vi att EKSIM även klarar att hantera den typen av frågeställningar med goda resultat, säger Anna Dahlman Petri.

När man idag gör investeringar är det inte bara de traditionella inköpskostnaderna som tas med i kalkylen. Fler och fler försöker integrera hela livscykelns kostnadsbild. För att kunna motivera avgifternas storlek för vattentjänsterna, VA-taxan, i en bransch som inte får göra vinst så krävs mått på kostnadseffektivitet.

Samtidigt finns det alltid olika sätt att se på investeringar. Ska man ta en hög initialkostnad för att få en låg driftskostnad? Eller är det bättre att göra tvärtom? Vilka andra kostnader uppkommer vid olika alternativ?

– Det har visat sig att EKSIM passar väldigt väl även för denna typ av analyser och prognoser, säger Anna. Det är enkelt att ändra variablerna och det ger en helhetsbild av VA-investeringarna. Och det visar vad kunderna till slut ska betala för tjänsten över tid.

– På det viset minskar risken för obehagliga överraskningar, man kan helt enkelt få kontroll på sina utgifter över långa tidsperspektiv, sammanfattar Anna.

– Och det är häftigt när både politiker, ekonomer och tekniker samtidigt säger ”Ahaa, det är så det sitter ihop!”. Då har vi lyckats.

Man kan helt enkelt få kontroll på sina utgifter över långa tidsperspektiv.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Goda idéer värda att återvinnas"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Patrik Guné
tf Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
+46 10 722 85 18, patrik.gune@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 41

Komplex koll på klimatet

Klimatförändringar kommer påverka Sveriges kommuner. Det är klart. Men hur förbereder man sig på bästa sätt? Vad kostar det och vilka risker finns om man inte gör något? WSP har tillsammans med Huddinge kommun tagit fram en av Sveriges första klimatanpassningsplaner.

# 26

Örebros gator blommar

Tack vare ett unikt blommönster, målat direkt på gatan, föll bitarna på plats när Örebro skulle bygga sin nya, mindre trafikerade stadsgata.

# 29

Bioekonomi på skånska

När Karin Carlsson ska beskriva vad hon arbetar med svarar hon med begreppet ”affärsmässig miljöutveckling”. Eller som hon säger, med ett leende, något som i hållbarhetsbranschen tangerar trendbegrepp som cirkulär ekonomi, clean tech och miljödriven tillväxt.

Visa alla idéer