Fantastiska idéer #33 ×

Inga lata drönare

Tack vare Anneli Andrés metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

Alla flygplatser i Sverige och utomlands är skyldiga att enligt internationellt regelverk säkerställa att landningsbanor, samt det omkringliggande närområdet – i såväl luften som på marken – hålls fritt från hinder. Med detta följer ett ansvar att regelbundet utföra en så kallad ADQ-mätning.

ADQ står för Aeronautical Data Quality och mätningen syftar till att garantera säkra luftvägar för inkommande och avgående flygplan, och går i korthet ut på att man dokumenterar och fastställer alla hinder på och omkring flygplatsen som är högre än 0,5 m och som är belägna upp till 90 meter från banan respektive 50 meter från taxibanorna. Dessutom ingår koordinatbestämning av alla guidelinjer, banlinjer, uppställsplatser, banljus, inflygningsljus, skyltar och så vidare, listan kan göras hur lång som helst.

Traditionellt sett utförs en hindermätning av en hindermätare, en person som går runt och inspekterar och mäter det aktuella området manuellt med GPS och /eller Totalstation. Onödigt omständligt och tidskrävande tyckte mätningsingenjören Anneli André, som istället utvecklade en helt ny och unik metod.

– Jag fick en idé om att hela mätningsprocessen borde kunna göras mycket mer effektiv och mindre tidskrävande, och nu har vi lyckats utveckla en metod som går ut på att utföra mätningen med fjärrstyrd drönare istället för till fots, berättar Anneli.

Metoden är långt mer kostnadseffektiv än den konventionella både vad gäller själva utförandet, och även för att man inte behöver stänga av flyplatsen lika länge och i samma omfattning.

Drönarna som används är utrustade med GPS- och högupplöst fotograferingsutrustning, och manövreras av en specialutbildad operatör som styr farkosten över det definierade området och tar ett hundratal bilder på kort tid.

Bilderna förs sedan över till en dator och bearbetas till en 3D-modell som sedan kan levereras i olika format utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.

Annelis metod har gett dramatiska effekter avseende tidsbesparing, då mätningar som tidigare tagit upp till 40 timmar att utföra, nu har kunnat göras med samma kvalitet och precision – på endast två och en halv timme.

Mätningar som tidigare tagit upp till 40 timmar att utföra, kan nu göras med samma kvalitet och precision – på endast två och en halv timme.

 

 

 

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Inga lata drönare"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Flygsektorn, Industri, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 34

Goda idéer värda att återvinnas

WSP har ett modellverktyg som man använt i många år för att stödja en ekonomisk styrning av VA-verksamheter. Det ger på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick av verksamhetens ekonomi idag och i framtiden och ger utmärkta simuleringar som kan användas som beslutsunderlag. Nu upptäckte vi att vi kunde använda den på ett nytt sätt.

# 42

Nya genvägar för solkraft

Att solceller hör framtiden till är klart. Men hur kan solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution skapa stora värden? Det ville Martin Skoglund, energikonsult på WSP, ta reda på.

# 37

Bron som skapar årum

Norrtälje kommun växer så det knakar. När det nya bostadsområdet, Norrtälje hamn, skulle bindas ihop med rekreationsområdet på andra sidan vattnet vände man sig till Europas brodesignelit. WSPs vann uppdragsgivarnas hjärtan.

Visa alla idéer