Fantastiska idéer #33 ×

Inga lata drönare

Tack vare Anneli Andrés metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

Alla flygplatser i Sverige och utomlands är skyldiga att enligt internationellt regelverk säkerställa att landningsbanor, samt det omkringliggande närområdet – i såväl luften som på marken – hålls fritt från hinder. Med detta följer ett ansvar att regelbundet utföra en så kallad ADQ-mätning.

ADQ står för Aeronautical Data Quality och mätningen syftar till att garantera säkra luftvägar för inkommande och avgående flygplan, och går i korthet ut på att man dokumenterar och fastställer alla hinder på och omkring flygplatsen som är högre än 0,5 m och som är belägna upp till 90 meter från banan respektive 50 meter från taxibanorna. Dessutom ingår koordinatbestämning av alla guidelinjer, banlinjer, uppställsplatser, banljus, inflygningsljus, skyltar och så vidare, listan kan göras hur lång som helst.

Traditionellt sett utförs en hindermätning av en hindermätare, en person som går runt och inspekterar och mäter det aktuella området manuellt med GPS och /eller Totalstation. Onödigt omständligt och tidskrävande tyckte mätningsingenjören Anneli André, som istället utvecklade en helt ny och unik metod.

– Jag fick en idé om att hela mätningsprocessen borde kunna göras mycket mer effektiv och mindre tidskrävande, och nu har vi lyckats utveckla en metod som går ut på att utföra mätningen med fjärrstyrd drönare istället för till fots, berättar Anneli.

Metoden är långt mer kostnadseffektiv än den konventionella både vad gäller själva utförandet, och även för att man inte behöver stänga av flyplatsen lika länge och i samma omfattning.

Drönarna som används är utrustade med GPS- och högupplöst fotograferingsutrustning, och manövreras av en specialutbildad operatör som styr farkosten över det definierade området och tar ett hundratal bilder på kort tid.

Bilderna förs sedan över till en dator och bearbetas till en 3D-modell som sedan kan levereras i olika format utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.

Annelis metod har gett dramatiska effekter avseende tidsbesparing, då mätningar som tidigare tagit upp till 40 timmar att utföra, nu har kunnat göras med samma kvalitet och precision – på endast två och en halv timme.

Mätningar som tidigare tagit upp till 40 timmar att utföra, kan nu göras med samma kvalitet och precision – på endast två och en halv timme.

 

 

 

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Inga lata drönare"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Flygsektorn, Industri, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 35

BIM ger rätt resultat för vården

Vid bygget av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg finns en väl utarbetad BIM-process för projektering och byggnation. Om den informationen även kan överföras på ett smidigt sätt till drift- och underhållsorganisationen skulle mycket tid och pengar kunna sparas.

# 48

Färgglad badboll gav miljöprioritering

När Vasakronan funderade på vilka miljökrav man borde ställa på projektörer och entreprenörer i byggprojekt så vände man sig till WSP. Man hade tidigare haft ett dokument som beskrev detta, men det var i behov av att uppdateras.

# 38

Blixtsnabbt genom Hallsberg

Hallsberg är en stor järnvägsknut med intensiv trafik av både persontåg och godstrafik. Här går västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg samt Godsstråket genom Bergslagen. Hallsberg är därmed ett nålsöga där det lätt uppstår köer och där tågen måste köra långsamt.

Visa alla idéer