Fantastiska idéer #52 ×

Koll på t-banan i Singapore och Stockholm

Tänk dig att du har en massa data om Stockholms tunnelbanesystem i din dator. Tänk dig att du genom några enkla knapptryckningar kan se status och historik på en specifik del av anläggningen in i minsta detalj. Detta är idag verklighet på Trafikförvaltningen (SL).

Trafikförvaltningen arbetar varje dag med att förbättra kollektivtrafiken i Storstockholm. En del i det arbetet är lanseringen av ett Asset Managementsystem i syfte att få bättre kontroll över spåranläggningarna.

– För WSPs del handlar det sedan några år tillbaka om att vi hjälper Trafikförvaltningen med att få koll på anläggningen, det handlar ytterst om uppföljning av underhållet av intfrastruktursystemen. En viktig del i detta var att samla information om anläggningen på ett smart och effektivt sätt. Och det var under arbetet som vår lösning växte fram, säger Petter Tyrenius på WSP och en av hjärnorna bakom utvecklingen.

En av hemligheterna är att samla in gigantiska mängder data med hjälp av olika sensorer monterade på ett spårfordon. Därefter förpacka och publicera data som molntjänst där all information är positionerad. Lösningen innebär att man får full koll på hur tunnelbanesystemet ser ut, ända ner på millmetern. Nu riktas världens blickar mot Sverige. Först ut att köpa in konceptet, efter Stockholm, är tunnelbanan i Singapore.

 

En stor del av arbetets om nu görs på kontoret hade annars fått göras av personal på fält, utrustade med ficklampor, papper och penna. Ett tidsödande, dyrt och riskabelt arbete.

– Vi har haft många utmaningar under resans gång. Vi har byggt flertalet prototyper och genomfört mer eller mindre galna tester men moroten har varit intresset och engagemanget från kunden och kunskapen hos alla kollegor. Och vi är inte klara än, det finns mängder av utvecklingsmöjligheter, berättar Petter.

Det primära målet idag är att öka tillförlitligheten i trafiken. Nästa steg är att verkligen jobba med "Big Data" fullt ut, att utrusta tågen i trafik och anläggningen med sensorer som detekterar exempelvis vibrationer eller ljudförändringar. Målet är att kunna nå till ett läge med smart underhåll där man får goda indikationer på att det är dags att utföra reparationer, inte för tidigt och inte för sent, avslutar Petter.

 


Det arbete som nu utförs från kontoret hade annars fått göras av personal i fält, utrustade med ficklampor, papper och penna. Ett tidsödande, dyrt och svårt arbete.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Koll på t-banan i Singapore och Stockholm"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Järnvägar, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Patrik Guné
tf Affärsområdeschef Järnvägar
+46 10 722 85 18, patrik.gune@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 46

Titthålskirurgi för kulturhistoriska byggnader

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö.

# 53

Minskat tryck för robustare system

Haninge kommun ville omvandla ett sommarstugeområde till permanent standard vilket ställde krav på ett nytt avloppssystem. Genom att lägga ihop information från olika källor skapades en ny lösning.

# 31

Falnande brasa gav stråket harmoni

Utmaningen var tydlig. Hur kan ljuset förvandla en mörk och outnyttjad plats till ett promenadstråk fyllt av harmoni? För Katarina Hennig, ljusdesigner på WSP, kom idén så fort hon såg platsen. Här skulle naturen och människans fascination av naturligt ljus skapa den rätta känslan.

Visa alla idéer