Fantastiska idéer #41 ×

Komplex koll på klimatet

Klimatförändringar kommer påverka Sveriges kommuner. Det är klart. Men hur förbereder man sig på bästa sätt? Vad kostar det och vilka risker finns om man inte gör något? WSP har tillsammans med Huddinge kommun tagit fram en av Sveriges första klimatanpassningsplaner.

Det finns ett allt högre politiskt engagemang när det gäller kommunernas förberedelser sig för framtidens klimatförändringar. En av de kommuner som varit tidigt ute är Huddinge kommun. Det var i samband med arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys som frågan om klimatförändringarna blev allt mer påtaglig och behovet av en klimatanpassningsplan blev tydlig. WSP kopplades in och med hjälp av såväl teknisk analys och spetskompetens, från olika delar av WSP, påbörjades ett gediget arbete. Eftersom det helt saknas nationella metoder och riktlinjer gjordes arbetet från grunden.

– Vi har byggt vårt samhälle efter ett visst klimat, nu behöver vi utveckla det för att klara ett nytt läge. Det finns inga patentlösningar utan varje kommun har sina lokala förutsättningar. Att vi dessutom skapar något nytt från grunden gör detta till ett lärorikt och innovativt arbete, säger Karin Carlsson, projektledare på WSP.

Genom att lyssna in berörda aktörer, tolka Länsstyrelsens och SMHIs underlag, simulera klimat och vattenflöden samt andra förändringar i samhället kunde WSPs experter ge en bra bild av risker och kommande förändringar.

De kunde också ge kostnadsuppskattningar på vad det skulle kosta att skydda sig mot möjliga klimatkatastrofer, men också vad det skulle kosta om man väljer att inte göra något. Det är en komplex bild som växer fram där hänsyn tagits till även andra omvärldsfaktorer så som befolkningsutveckling, demografiska förändringar och ekonomiska faktorer.

– Huddinge kommun väntas växa kraftigt de kommande åren. För oss har det varit viktigt att inte se begränsningarna utan snarare visa hur kommunen kan utvecklas och växa förståndigt. Genom att vara tydliga med var förändringarna väntas bli störst, vilka åtgärder som bör prioriteras samt hur kostnaderna ser ut vill vi kunna bidra till goda beslut och en kommun rustad för framtiden, säger Karin.

Vi har byggt vårt samhälle efter ett visst klimat, nu behöver vi utveckla det för att klara ett nytt läge.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Komplex koll på klimatet"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 42

Nya genvägar för solkraft

Att solceller hör framtiden till är klart. Men hur kan solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution skapa stora värden? Det ville Martin Skoglund, energikonsult på WSP, ta reda på.

# 31

Falnande brasa gav stråket harmoni

Utmaningen var tydlig. Hur kan ljuset förvandla en mörk och outnyttjad plats till ett promenadstråk fyllt av harmoni? För Katarina Hennig, ljusdesigner på WSP, kom idén så fort hon såg platsen. Här skulle naturen och människans fascination av naturligt ljus skapa den rätta känslan.

# 51

Har Stockholm fått solsting

Man tror ofta att potentialen för solenergi i Sverige inte är så hög. Men faktum är att i Stockholmstrakten är förutsättningarna mycket bättre än man kanske spontant tror. Duncan McConnachie och hans kollegor är med i ett projekt för att tydliggöra hur det egentligen ser ut.

Visa alla idéer