Fantastiska idéer #53 ×

Minskat tryck för robustare system

Haninge kommun ville omvandla ett sommarstugeområde till permanent standard vilket ställde krav på ett nytt avloppssystem. Genom att lägga ihop information från olika källor skapades en ny lösning.

När Bojan Filipovic, VA-projektör på WSP, fick frågan på sitt bord så stod valet mellan två alternativa lösningar. Antingen ett självfallssystem eller ett LTA-system (Lätttryckavlopp).

– Jag läste en del artiklar i tidningen Svenskt Vatten om LTA och förstod att man hade problem med pumpar som spricker, börjar Bojan. Men det gavs ingen riktig förklaring varför.

Lite senare for han till WSPs kontor i Serbien där en kollega som tidigare varit VA-chef förklarade att mycket handlade om vattenhastighet. I ett LTA-system vill man undvika ett flöde över 1m/s.

Problemet är att på en gata med 50 hus och lika många pumpar så används pumparna i det närmaste slumpmässigt. En annan viktig detalj är att en gång per dag ska vattenhastigheten över 0,7 m/s för att man ska slippa att det byggs upp avlagringar i systemet.

– För att lösa det överdimensioneras pumpar vilket under vissa kriterier leder till att kopplingar ger efter och brister, fortsätter Bojan.

– Min idé är att istället för att se det gata för gata så delar jag in gatan i zoner. Där dimensionen minskar ju längre ut i systemet man kommer, för att på så sätt skapa ett högre flöde i alla delar. Det anpassas då efter områdets förutsättningar. På så vis kommer man alltid över minsta hastighet, men aldrig över maxvärdet. Vilket förbättrar villkoren för ledningssystemet och minskar problemen med driften, avslutar Bojan.

Min idé förbättrar villkoren för ledningssystemet och minskar problemen med driften.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Minskat tryck för robustare system"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 27

Mission Impossible på Stockholms ringled

Med kompetens och innovation som främsta vapen lyckades Rickard Sundström och hans kollegor presentera en Vägplan för två helt nya anslutande ramper – mitt i ett av Stockholms viktigaste och hårdast trafikerade vägavsnitt.

# 46

Titthålskirurgi för kulturhistoriska byggnader

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö.

# 52

Koll på t-banan i Singapore och Stockholm

Tänk dig att du har en massa data om Stockholms tunnelbanesystem i din dator. Tänk dig att du genom några enkla knapptryckningar kan se status och historik på en specifik del av anläggningen in i minsta detalj. Detta är idag verklighet på Trafikförvaltningen (SL).

Visa alla idéer