Fantastiska idéer #26 ×

Örebros gator blommar

Tack vare ett unikt blommönster, målat direkt på gatan, föll bitarna på plats när Örebro skulle bygga sin nya, mindre trafikerade stadsgata.

Mitt i centrala Örebro löper Trädgårdsgatan, en hårt trafikerad genomfartsled med två körfält i båda riktningarna. Som en del av en större ambition om att skapa en grönare och mer miljöanpassad stadskärna, har beslut tagits att bygga om Trädgårdsgatan – från genomfart till modern stadsgata. För projekteringen anlitades WSPs landskapsarkitekter Carl Dolk och Erik Linde.

Att göra om det en kilometer långa vägavsnittet från genomfart till stadsgata innebar ett flertal olika saker. Man skulle göra plats för planteringsytor och en bredare cykel- och gångbana, och – inte minst – man ville minska ned antalet körfält till endast ett i vardera riktning. Men för att ändå kunna ha kvar utrymme för utryckningsfordon att ta sig fram behövdes en överkörningsbar refug i mitten, och detta innebär ett antal utmaningar.

Att bygga en upphöjd refug eller en stenbelagd mittremsa uteslöts tidigt, eftersom underlaget för ambulanser av säkerhetsskäl för patienter behöver vara helt jämnt och inte skapa stötar eller vibrationer. Man skulle bli tvungen att måla något på gatan. Och någonstans i det skedet föddes Eriks och Carls idé.

– Vi såg framför oss något som rent estetiskt skulle kunna bidra till visionen om den nya grönare stadsbilden, snarare än att bara fylla ett rent funktionellt värde, berättar Erik Linde. Bara en traditionell heldragen linje kändes helt enkelt inte rätt. Vi tänkte Trädgårdsgatan, trädgård ... blommor såklart!

Lösningen blev ett unikt mönster av stiliserade blommor, som målas direkt på gatan och som på längre håll ser ut som en vanlig heldragen linjen men som när man kommer nära avslöjar de tulpanliknande blommorna.

Idén mottogs med stor förtjusning, och staden funderar nu på att göra målningen av Trädgårdsgatan till ett event i samband med den offentliga konstutställningen Open Art, som traditionsenligt går av stapeln vartannat år på Örebros gator och torg.

 Vi såg framför oss något som rent estetiskt skulle kunna bidra till visionen om den nya grönare stadsbilden, snarare än att bara fylla ett rent funktionellt värde.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Örebros gator blommar"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Kommuner, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 37

Bron som skapar årum

Norrtälje kommun växer så det knakar. När det nya bostadsområdet, Norrtälje hamn, skulle bindas ihop med rekreationsområdet på andra sidan vattnet vände man sig till Europas brodesignelit. WSPs vann uppdragsgivarnas hjärtan.

# 49

Fasaden som tar multitasking till en helt ny nivå

När ljusdesigner Johan Röklander och solcellsexperten Charlotta Winkler fick slå sina expertiser ihop blev resultatet ett parkeringshus som kommer att sätta en ny standard för vad något så enkelt som en vanlig fasadbeklädnad kan innebära.

# 32

Gillar höns musslor?

Havet har under många decennier fått ta emot utsläpp av näringsämnen från jordbruk och avlopp vilket lett till att ekosystem kollapsat. Följderna märks tydligt idag i form av dyiga bottnar, slemmiga alger och brist på rovfiskar.

Visa alla idéer