Fantastiska idéer #26 ×

Örebros gator blommar

Tack vare ett unikt blommönster, målat direkt på gatan, föll bitarna på plats när Örebro skulle bygga sin nya, mindre trafikerade stadsgata.

Mitt i centrala Örebro löper Trädgårdsgatan, en hårt trafikerad genomfartsled med två körfält i båda riktningarna. Som en del av en större ambition om att skapa en grönare och mer miljöanpassad stadskärna, har beslut tagits att bygga om Trädgårdsgatan – från genomfart till modern stadsgata. För projekteringen anlitades WSPs landskapsarkitekter Carl Dolk och Erik Linde.

Att göra om det en kilometer långa vägavsnittet från genomfart till stadsgata innebar ett flertal olika saker. Man skulle göra plats för planteringsytor och en bredare cykel- och gångbana, och – inte minst – man ville minska ned antalet körfält till endast ett i vardera riktning. Men för att ändå kunna ha kvar utrymme för utryckningsfordon att ta sig fram behövdes en överkörningsbar refug i mitten, och detta innebär ett antal utmaningar.

Att bygga en upphöjd refug eller en stenbelagd mittremsa uteslöts tidigt, eftersom underlaget för ambulanser av säkerhetsskäl för patienter behöver vara helt jämnt och inte skapa stötar eller vibrationer. Man skulle bli tvungen att måla något på gatan. Och någonstans i det skedet föddes Eriks och Carls idé.

– Vi såg framför oss något som rent estetiskt skulle kunna bidra till visionen om den nya grönare stadsbilden, snarare än att bara fylla ett rent funktionellt värde, berättar Erik Linde. Bara en traditionell heldragen linje kändes helt enkelt inte rätt. Vi tänkte Trädgårdsgatan, trädgård ... blommor såklart!

Lösningen blev ett unikt mönster av stiliserade blommor, som målas direkt på gatan och som på längre håll ser ut som en vanlig heldragen linjen men som när man kommer nära avslöjar de tulpanliknande blommorna.

Idén mottogs med stor förtjusning, och staden funderar nu på att göra målningen av Trädgårdsgatan till ett event i samband med den offentliga konstutställningen Open Art, som traditionsenligt går av stapeln vartannat år på Örebros gator och torg.

 Vi såg framför oss något som rent estetiskt skulle kunna bidra till visionen om den nya grönare stadsbilden, snarare än att bara fylla ett rent funktionellt värde.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Örebros gator blommar"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Kommuner, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 34

Goda idéer värda att återvinnas

WSP har ett modellverktyg som man använt i många år för att stödja en ekonomisk styrning av VA-verksamheter. Det ger på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick av verksamhetens ekonomi idag och i framtiden och ger utmärkta simuleringar som kan användas som beslutsunderlag. Nu upptäckte vi att vi kunde använda den på ett nytt sätt.

# 51

Har Stockholm fått solsting

Man tror ofta att potentialen för solenergi i Sverige inte är så hög. Men faktum är att i Stockholmstrakten är förutsättningarna mycket bättre än man kanske spontant tror. Duncan McConnachie och hans kollegor är med i ett projekt för att tydliggöra hur det egentligen ser ut.

# 52

Koll på t-banan i Singapore och Stockholm

Tänk dig att du har en massa data om Stockholms tunnelbanesystem i din dator. Tänk dig att du genom några enkla knapptryckningar kan se status och historik på en specifik del av anläggningen in i minsta detalj. Detta är idag verklighet på Trafikförvaltningen (SL).

Visa alla idéer