Fantastiska idéer #40 ×

Paddan som sparar tid och pengar

Varje byggprojekt alstrar mängder av ritningar. Mikael Törnkvist på WSP Management tyckte det kändes som slöseri att producera rulle på rulle med ritningar som är krångliga och tidsödande att hantera.

Mikael, som själv är projekterings- och byggledare, är helt fixerad vid effektivisering och tycker att branschen halkat efter när det gäller digitalisering av produktionsstadiet i byggprocessen. Han såg mycket tidigt vilka möjligheter som finns, att tjäna tid och göra processen mer tydlig och lättförståelig.

Mikael har effektiviserat WSPs byggprocess för projekt- och byggledning genom att digitalisera arbetsprocessen under framförallt produktionsfasen men också för projekteringen. All information finns i ”molnet” där handlingar, bilder och det vardagliga arbetet sammankopplas. Information skrivs in direkt i databasen via en platta eller dator och istället för att renskriva och administrera så genereras rapporter och protokoll automatiskt.

– Idag läggs det alldeles för mycket tid på att återskapa redan existerande information istället för att skapa mervärde. Så fort jag ska göra något brukar jag ställa frågan ”Finns information redan och i så fall hur kan jag enklast nå den?”. Är svaret nej är följdfrågan ”Kan jag genom ett alternativt arbetssätt få ut informationen enklare eller när jag utför något annat?”.

Det var den senare frågan som skapade mervärde i byggprojektet Näverlur i Göteborg. Fastighetsägaren Poseidon såg en möjlighet till stora vinster i att inte behöva renskriva protokoll från inventeringar och andra ronderingar i drygt 100 lägenheter och ville prova. Projektet var projekterat i 2D-handlingar som är en ganska mager informationsbärare på många sätt där bara momentet att definiera alla rum och platsbasera system skulle ta mycket tid. Mikael fick en idé att göra en enklare 3D-modell av de klassiska ritningarna istället och sedan generera ut önskad information för att konfigurera systemet.

– Jag tänkte att ska någon ändå sitta och skriva ner alla rummen för hand så kan vi lika gärna använda tiden till att skriva in informationen i en modell och få ut ett mervärde. Vi estimerade en budget för detta som vi sedan konkurrensutsatte med kostnaden för att använda resurser i Asien för att fram en schematisk modell av huset. Det visade sig att kostnaden är likvärdig, men istället för att få ett dokument med en massa rumsnummer som restprodukt, kunde vi få fram en visuell modell med volymer, ytor och objekt som kan kvantifieras.

Det blev ett lyckat utfall för projektgruppen, modellen var långt ifrån perfekt men tjänade sitt syfte. Den höll en tillräckligt hög kvalite för att kunna vidareförädlas och det slutade med att projektering övergick till att göras i 3D.

– Det jag tycker är extra intressant är när man sätter detta i ett större perspektiv. Genom att digitalisera vår arbetsprocess så minskas adminstrationstiden för projektledaren som istället kan projektleda.

Genom att digitalisera vår arbetsprocess så minskas adminstrationstiden för projektledaren som istället kan projektleda.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Paddan som sparar tid och pengar"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Fastigheter, Hälso och sjukvård, Industri, Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 28

2+1-väg går som på räls

Torbjörn Gustafssons idé applicerar framgångsfaktorer från bilväg för en järnväg med kapacitet för framtiden.

# 38

Blixtsnabbt genom Hallsberg

Hallsberg är en stor järnvägsknut med intensiv trafik av både persontåg och godstrafik. Här går västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg samt Godsstråket genom Bergslagen. Hallsberg är därmed ett nålsöga där det lätt uppstår köer och där tågen måste köra långsamt.

# 39

Tågen flyttas med luftkuddar

När Mats Helmér och hans kollegor i projektledningen besökte en mässa i Berlin för att titta på verkstadsutrustning såg de av en slump en luftkuddetruck som används för att flytta stora transformatorer och kärnbränslecylindrar. Skulle inte den även kunna användas för tåg?

Visa alla idéer