Fantastiska idéer #40 ×

Paddan som sparar tid och pengar

Varje byggprojekt alstrar mängder av ritningar. Mikael Törnkvist på WSP Management tyckte det kändes som slöseri att producera rulle på rulle med ritningar som är krångliga och tidsödande att hantera.

Mikael, som själv är projekterings- och byggledare, är helt fixerad vid effektivisering och tycker att branschen halkat efter när det gäller digitalisering av produktionsstadiet i byggprocessen. Han såg mycket tidigt vilka möjligheter som finns, att tjäna tid och göra processen mer tydlig och lättförståelig.

Mikael har effektiviserat WSPs byggprocess för projekt- och byggledning genom att digitalisera arbetsprocessen under framförallt produktionsfasen men också för projekteringen. All information finns i ”molnet” där handlingar, bilder och det vardagliga arbetet sammankopplas. Information skrivs in direkt i databasen via en platta eller dator och istället för att renskriva och administrera så genereras rapporter och protokoll automatiskt.

– Idag läggs det alldeles för mycket tid på att återskapa redan existerande information istället för att skapa mervärde. Så fort jag ska göra något brukar jag ställa frågan ”Finns information redan och i så fall hur kan jag enklast nå den?”. Är svaret nej är följdfrågan ”Kan jag genom ett alternativt arbetssätt få ut informationen enklare eller när jag utför något annat?”.

Det var den senare frågan som skapade mervärde i byggprojektet Näverlur i Göteborg. Fastighetsägaren Poseidon såg en möjlighet till stora vinster i att inte behöva renskriva protokoll från inventeringar och andra ronderingar i drygt 100 lägenheter och ville prova. Projektet var projekterat i 2D-handlingar som är en ganska mager informationsbärare på många sätt där bara momentet att definiera alla rum och platsbasera system skulle ta mycket tid. Mikael fick en idé att göra en enklare 3D-modell av de klassiska ritningarna istället och sedan generera ut önskad information för att konfigurera systemet.

– Jag tänkte att ska någon ändå sitta och skriva ner alla rummen för hand så kan vi lika gärna använda tiden till att skriva in informationen i en modell och få ut ett mervärde. Vi estimerade en budget för detta som vi sedan konkurrensutsatte med kostnaden för att använda resurser i Asien för att fram en schematisk modell av huset. Det visade sig att kostnaden är likvärdig, men istället för att få ett dokument med en massa rumsnummer som restprodukt, kunde vi få fram en visuell modell med volymer, ytor och objekt som kan kvantifieras.

Det blev ett lyckat utfall för projektgruppen, modellen var långt ifrån perfekt men tjänade sitt syfte. Den höll en tillräckligt hög kvalite för att kunna vidareförädlas och det slutade med att projektering övergick till att göras i 3D.

– Det jag tycker är extra intressant är när man sätter detta i ett större perspektiv. Genom att digitalisera vår arbetsprocess så minskas adminstrationstiden för projektledaren som istället kan projektleda.

Genom att digitalisera vår arbetsprocess så minskas adminstrationstiden för projektledaren som istället kan projektleda.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Paddan som sparar tid och pengar"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Fastigheter, Hälso och sjukvård, Industri, Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Håkan Danielsson
Affärsområdeschef Byggprojektering
+46 10 7227996, hakan.danielsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 48

Färgglad badboll gav miljöprioritering

När Vasakronan funderade på vilka miljökrav man borde ställa på projektörer och entreprenörer i byggprojekt så vände man sig till WSP. Man hade tidigare haft ett dokument som beskrev detta, men det var i behov av att uppdateras.

# 44

Ett utsuddat streck öppnade flaskhalsen

Genom en så enkel insats som att ta bort en heldragen linje lyckades Sebastian Hasselblom eliminera stora delar av köerna på ett av Sveriges mest trafikerade vägavsnitt.

# 47

Digitala vattenförekomster

Det som tidigare varit enskilda kommuners ansvar, där ingen egentligen hade vare sig kunskap om eller översikt av helheten, tog några kommuner norr om Stockholm tag i. Syftet var att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

Visa alla idéer