Fantastiska idéer #43 ×

Stort plus för flerbostadshus

Just nu pratas det mycket om energieffektiva byggnader. Hur ska de utvecklas för att nå EUs och Sveriges höga målsättningar?

Alla hus som byggs från och med 2021 ska vara näranollenegeribyggnader enligt EU-direktivet. Sveafastigheter Bostad AB har bestämt sig för att gå steget längre och ska uppföra det första större flerbostadshusprojektet i Sverige med plusenergistandard – vilket innebär att byggnaderna producerar mer energi än energibehovet. Uppdraget för Sveafastigheter handlar om tre byggnader med hyreslägenheter i Västerås som gestaltas utifrån solenergi, social hållbarhet och stadsekologiska värden.

Projektet bygger på ledande energi- och miljötekniker och ska dessutom klara kraven för Miljöbyggnad Guld. Utmaningen har varit att hitta de lösningar som är mest energi- och kostnadseffektiva och man har använt beprövad teknik med marknadens bästa komponenter, och man testar även en innovativ lösning för distribution av varmvatten för att minska förluster i systemet.

– Här jagar vi varenda kWh och har inga marginaler. Det viktiga är att betrakta byggnaden som ett system, där alla komponenter samverkar optimalt, förklarar Jasenka. Konceptet bygger på ett välisolerat och tätt klimatskal, energieffektivt luftbehandlingssystem, bergvärmepump med förvärmning och förkylning från borrhålslösning, samt solceller som står för "plusset".

– Byggnadernas gestaltning utgår ifrån solen och det viktigaste var att i tidigt skede beräkna och utforma solcellsanläggningens placering för att säkerställa produktionen, säger Mikaela.

Projektet har varit mycket utvecklande och intressant

både för att det ligger i framkant, men också för att det varit ett team av kollegor inom energiteknik och Miljöbyggnad som var och en bidragit med sina kompetenser.

.

Utmaningen var just mixen av att hitta en rimlig kostnadsbild för ett hyresrättsobjekt och ändå klara av kraven för ett Plusenergihus.

Du deltar i tävlingen och hjälper bästa idén segra genom att dela den och motivera varför idén är bäst. Den bästa motiveringen till den bästa idén vinner en Apple Watch.

Du har motiverat varför denna idé är fantastisk. Passa på att ge idén ytterligare poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén.

Nu har du motiverat varför denna idé är fantastisk. Tack för ditt bidrag!

Motivera varför detta är din favoritidé

×

Tack för din motivering!

×

Du har nu gett en poäng till idén "Stort plus för flerbostadshus"! Passa på att ge idén fler poäng genom att dela din motivering i sociala kanaler. Varje kanal ger ytterligare en poäng till idén och ökar chansen att just din favorit ska vinna.

Poäng: 1/4

Läs mer om Bostäder, Kommuner, Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Kristina Englund
T f affärsområdeschef Environmental
+46 10 7228322, kristina.englund@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 39

Tågen flyttas med luftkuddar

När Mats Helmér och hans kollegor i projektledningen besökte en mässa i Berlin för att titta på verkstadsutrustning såg de av en slump en luftkuddetruck som används för att flytta stora transformatorer och kärnbränslecylindrar. Skulle inte den även kunna användas för tåg?

# 41

Komplex koll på klimatet

Klimatförändringar kommer påverka Sveriges kommuner. Det är klart. Men hur förbereder man sig på bästa sätt? Vad kostar det och vilka risker finns om man inte gör något? WSP har tillsammans med Huddinge kommun tagit fram en av Sveriges första klimatanpassningsplaner.

# 53

Minskat tryck för robustare system

Haninge kommun ville omvandla ett sommarstugeområde till permanent standard vilket ställde krav på ett nytt avloppssystem. Genom att lägga ihop information från olika källor skapades en ny lösning.

Visa alla idéer